Kolejne laptopy dla uczniów i nauczycieli

Kolejne laptopy dla uczniów i nauczycieli

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupionych 30 laptopów wraz z 

Nowa droga w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

Nowa droga w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

Od kilku tygodni trwały prace związane m. in. z asfaltowaniem drogi w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. Remont nawierzchni drogi gminnej polegał przede wszystkim na ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na starej nawierzchni asfaltowej uszkodzonej głównie po powodzi w roku 2018, w ob

Wiejskie Ośrodki Kultury uzupełniają wyposażenie

Wiejskie Ośrodki Kultury uzupełniają wyposażenie

Od kilkunastu tygodni Wiejskie Ośrodki Kultury działające w Gminie Ochotnica Dolna dokonują zakupu wyposażenia do swoich placówek. Działania prowadzone są w ramach dofinansowania „Infrastruktura domów kultury 2020”, które to WOKi pozyskały z Ministerstwa Kult

Transmisja XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Transmisja XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00 Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informacja Wójta G

Zakończono remont mostu w os. Młynne – Brzeźnie w Ochotnicy Dolnej

Zakończono remont mostu w os. Młynne – Brzeźnie w Ochotnicy Dolnej

Zakończyły się prace związane z budową mostu w os. Brzeźnie na Młynnym. Była to bardzo ważna i strategiczna inwestycja dla mieszkańców. - Ukończyliśmy i odebraliśmy kolejną inwestycję, na którą mieszkańcy czekali wiele, wiele lat... Realizacja tego zadania w tym roku p

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wydała płytę jubileuszową

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wydała płytę jubileuszową

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1045/20 z dnia 30.07.2020 r. udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej dofinansowanie w ramach I edycji konkursu pn. Mecenat Małopolski 2020 na realizację zadania pn. „35 lat Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  Zaprasza do składania ofert  na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na  „Roboty utrzymaniowe szlaku turystycznego z os. Młynne - Szlagówka w kierunku Gorca w m. Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „Roboty utrzymaniowe szlaku turystycznego z os. Młynne - Szlagówka w kierunku Gorca w m. Ochotnica Dolna”

1.Zakres obejmuje: a) Roboty ziemne, w tym: - ścinanie darniny – nawierzchni trawiastej - korytowanie podłoża do szer. 3,5 m - profilowanie skarp - zrywanie krzaków – samosiejek b) Przycinanie gałęzi c) Wykonanie wodospustów drewnianych  -7 sz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: PPOŚ.6220.1.2020.KJ                                             &nbs

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:  Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Na podstawie art. 11,ust.2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r. poz.1057).   Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok w zakresie