Wójt Gminy dziękuje w Warszawie

Wójt Gminy dziękuje w Warszawie

W dniu 21 września br Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski spotkał się z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Panem Arturem Michalskim. Spotkanie miało na celu omówienie warunków udzielenia dotacji i pożyczki dla Gminy

"Już Pływam"

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski informuje, że  w szkołach podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna został ogłoszony nabór na zajęcia nauki pływania. Realizacja zajęć dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wizyta robocza uczestników klastra energii „Zielone Podhale”

Wizyta robocza uczestników klastra energii „Zielone Podhale”

W dniach 11-13 września br.,  na zaproszenie Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Radcy Prawnego Ambasady Szwedzkiej, Wójt Gminy Stanisław Jurkowski wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2016 r. z dnia 15 września 2016 roku został  zamieszczony do konsultacji projekt programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 &qu

Opinia dotycząca przydatności terenów na stoki narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej

Opinia dotycząca przydatności terenów na stoki narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski przedstawia opinie dotycząca przydatności terenów na stoki narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej. Zachęcamy potencjalnych inwestorów do dokładnego zapoznania się z dokumentacją.

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 25 wrzesień 2016 roku o godzinie 8.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej (szkoła os. Kozielce).   Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego: Powitanie i otwar