Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 17 października br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej odprawiona prze ks. Proboszcza Marka Mroczka. Msza Świ

Most w Tylmanowej w osiedlu Potok w ostatniej fazie przygotowań do realizacji

Most w Tylmanowej w osiedlu Potok w ostatniej fazie przygotowań do realizacji

Przygotowania o wyłonienie wykonawcy budowy nowego mostu w osiedlu Potok są już w końcowej fazie. Inwestycja ta rozwiąże wieloletni problem komunikacyjny w tym rejonie. Najniebezpieczniejszy, zwłaszcza zimą, odcinek przy drodze wojewódzkiej zostanie przebudowany, co pozwoli użytkowni

Rusza rehabilitacja w nowym Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Rusza rehabilitacja w nowym Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

W dniu 18 października 2018 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski podpisał wstępną umowę z przedsiębiorcą, który zamierza w nowym budynku ośrodka zdrowia w Tylmanowej, świadczyć usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt rehab

Podpisano umowę na naprawę dróg w osiedlu Jamne i Gorcowe

Podpisano umowę na naprawę dróg w osiedlu Jamne i Gorcowe

W dniu 17 października 2018 r. w Gminie Ochotnica Dolna Wójt Stanisław Jurkowski podpisał umowę na remont drogi w osiedlu Jamne oraz w osiedlu Gorcowe zniszczonych w czasie lipcowej powodzi. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach programu usuwania skutków powodzi od Wojewod

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna - Stanisław Jurkowski informuje, że w dniu 18.10.2018 r.  został ogłoszony przetarg na Modernizację i rozbudowę (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. W zakresie rozbudowy przedmiotowy zakres obejmuje nadbudowę

Nasi uczniowie na deskach Teatru Nowego w Krakowie

Nasi uczniowie na deskach Teatru Nowego w Krakowie

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Stanisław Jurkowski wraz z pracownikami gminnej oświaty zorganizował  i sfinansował wyjazd na spektakl „Akademia Pana Kleksa”  do Teatru Nowego w Krakowie dla 50 uczniów klas IV ze wszystkich szkół z terenu gminy. Ucz

W sobotę zamknięta droga powiatowa Harklowa - Przełęcz Knurowska

W sobotę zamknięta droga powiatowa Harklowa - Przełęcz Knurowska

Automobil Klub Krakowski informuje. że w dniu 20 października 2018 r. (sobota) na odcinku Harklowa - Przeł. Knurowka w godz. od 9:25 - 15:30 droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego. Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, pilnowanie dzieci oraz zwierząt domow

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2018r. ruszył podprogram na 2018r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych

Ośrodek Zdrowia w Tylmanowej został uroczyście otwarty

Ośrodek Zdrowia w Tylmanowej został uroczyście otwarty

W dniu 15 Października 2018 roku w godzinach przedpołudniowych władze gminy Ochotnica Dolna wraz z Wójtem Stanisławem Jurkowskim oraz dzierżawcami dokonali uroczystego otwarcia nowego budynku przychodni w Tylmanowej. Wstęgę przecinali oprócz Wójta Pani doktor Anna Zachwie

Oficjalne otwarcie Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej

Oficjalne otwarcie Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej, które odbędzie się na placu przed budynkiem w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 10:00.