Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.), informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21.04.012017r. niniejszym przedstawiam do konsultacji społecznych

Jest szansa na realizację remontu drogi w osiedlu Czajki w Ochotnicy Górnej.

Jest szansa na realizację remontu drogi w osiedlu Czajki w Ochotnicy Górnej.

Po wieloletnich staraniach Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski doprowadził do pozytywnego zakończenia mediacji w sprawie remontu drogi gminnej w osiedlu Czajki. Z uwagi na wieloletnie zaszłości terenowe urządzenie przedmiotowej drogi było niezwykle skomplikowane. W dniu 26 kwietnia b

Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej rozpoczęta.

Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej rozpoczęta.

W dniu 26 kwietnia br. Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski wraz z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu tj. Panem Józefem Maryniarczyk i Panem Marcinem Kidoń, oraz Panem Tadeuszem Kudłaczem Kierownikiem Wydziąłu Inwestcycji, przekazali wykonawcy

Spotkania autorskie z panem Zbigniewem Kołbą zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej

Spotkania autorskie z panem Zbigniewem Kołbą zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej

W piątek 21 kwietnia 2017 roku w szkołach podstawowych na Młynnym i w Tylmanowej –Zawodzie odbyły się spotkania autorskie z panem Zbigniewem Kołbą zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. Pan Zbigniew pochodzi z Bolesławia koło Olkusza i jest autorem k

Wieloletnie starania Wójta doprowadziły do powstania spółki Ochotnica - Ski

Wieloletnie starania Wójta doprowadziły do powstania spółki Ochotnica - Ski

W niedzielę 23 kwietnia br. podczas kolejnego spotkania w sprawie powstania stacji narciarskiej w Ochotnicy Górnej zainteresowani podpisali umowy notarialne i oficjalnie zawiązali spółkę Ochotnica-Ski. Tym samym sukcesem zakończył się proces tworzenia spółki celowej do b

Kolejna wizja lokalna na osiedlu romskim

Kolejna wizja lokalna na osiedlu romskim

W związku ze skargami składanymi przez mieszkańców sołectwa Ochotnica Górna, dotyczącymi spalania pozyskiwanych przez Romów z tamtejszego osiedla różnego rodzaju odpadów, pochodzących głównie z tzw. wystawek, gromadzenia zużytego sprzętu RTV i

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), informuję, że w dniach od 21 kwietnia do 21 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Do

Zawiadomienie o 37 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 37 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 37 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów G

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 19 kwietnia br. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia progów zwalniających, montażu znaku ograniczenia prędkości w rejonie osiedla Brysiówka oraz zmianie oznakowania poziomego w rejonie Kościoła w m. Ochotnicy Gór

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1 Obszar wojew&oac