Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pr

Kolejny etap regulacji dróg gminnych

Kolejny etap regulacji dróg gminnych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że celem uregulowania stanu prawnego  dróg gminnych zostaną przeprowadzone przez geodetę uprawnionego czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości zajętych  pod n/w drogi: 23 lipca 2019 r. obręb Tylmanowa: droga C

Ogłoszenie o XI/19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o XI/19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XI/19 zwyczajna sesja Rady G

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” dla kultury ludowej Pienin i Gorców

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” dla kultury ludowej Pienin i Gorców

Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” z przyjemnością informuje, iż realizuje projekt pn. „Kultura ludowa Pienin i Gorców – ocalić od zapomnienia”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury  w wysokości 51 tys. zł. Projekt ma na c

„Kierunek Kariera” bliżej Gminy Ochotnica Dolna

„Kierunek Kariera” bliżej Gminy Ochotnica Dolna

18 lipca br. w Nowym Targu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Jana Gąsienicę – Walczaka a Gminą Ochotnica Dolna reprezentowaną przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka. Porozumien

Odnawialne źródła energii –powstaje Bank Projektów Ponadlokalnych

Odnawialne źródła energii –powstaje Bank Projektów Ponadlokalnych

Wczoraj (18 lipca br.) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie pomiędzy Wójtem Gminy Ochotnica Tadeuszem Królczykiem a przedstawicielami Akademii Górniczo - Hutniczej - prof. dr hab. inż. Zbigniewem Hanzelką - Kierownikiem Katedry Energoelektroniki

Przekazanie placów budowy na drodze powiatowej w Ochotnicy

Przekazanie placów budowy na drodze powiatowej w Ochotnicy

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, przy udziale Gminy Ochotnica Dolna, reprezentowanej przez Panią Marię Łojas – Jurkowską Sekretarz Gminy i Radną Powiatu Nowotarskiego, przekazał wczoraj (18 lipca) wykonawcom place budowy na następujące zadania: remont mostu na potoku Ochotn

Informacja dot. działek przeznaczonych do zamiany

Informacja dot. działek przeznaczonych do zamiany

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości dotyczące działek ewid. nr 16249/18, 16249/22, 4978/68, 4978/76, 4978/78, położonych w Ochotnicy Dolnej, przeznaczonych do   zamiany.