Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej

Strażacy z naszej Gminy otrzymają nowy specjalistyczny sprzęt

Strażacy z naszej Gminy otrzymają nowy specjalistyczny sprzęt

Dzięki wsparciu Pana Posła Edwarda Siarki udało się zdobyć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego w ubiegłym tygodniu Wójt Gminy wraz ze Skarbnik udali się do Ministerstwa Sprawiedliwości  w Warszawie. Celem wizyty było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu

Spotkanie w Sejmie z Panią Poseł Anną Paluch

Spotkanie w Sejmie z Panią Poseł Anną Paluch

Przy okazji wizyty w Ministerstwie Sprawiedliwość Wójt udał się do Sejmu, aby spotkać się z Panią Poseł Anną Paluch, które reprezentuję nasz region w parlamencie. Podczas rozmowy omawiano ważne zagadnienia związane z naszą Gminą. Pani Poseł zapewniła o pomocy i wspie

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. komunikacji społecz

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrzny

Informacja Wójta dotycząca lekarzy Specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Informacja Wójta dotycząca lekarzy Specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Po spotkaniu z Panią Anną Piergies-Zachwieja oraz Kazimierz Mierzyńskim chciałem poinformować o planowanej dostępności specjalistów w NZOOZ Tylmanowa. Korzystając z okazji jeszcze raz chciałem podziękować Pani Annie i Panu Kazimierzowi, za bardzo merytoryczne spotkanie. W najbliżs

Instalacje fotowoltaiczne wkrótce zostaną naprawione we wszystkich domach

Instalacje fotowoltaiczne wkrótce zostaną naprawione we wszystkich domach

W dniu 6.12.2018 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z właścicielem firmy FlexiPower Panem Michałem Postem, na który omówiono kwestie wadliwie działających instalacji fotowoltaicznych. Wójt Gminy Ochotnica przedstawił stanowisko, że mieszkańcy oczekują kompleks

Dodatkowy kurs szkolnego busa

Dodatkowy kurs szkolnego busa

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom w drodze do i ze szkoły Gmina sfinansuje dodatkowy kurs dla uczniów zamieszkałych w osiedlach Białówka i Puchry w Ochotnicy Górnej. Uczniowie z tych osiedli nie byli wcześniej objęci dowożeniem, gdyż mieszkają w odległości mniej

Transmisja II/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja II/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Sesja rozpocznie się o godz: 10.00 Planowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatk