Wieloletnie starania Wójta doprowadziły do powstania spółki Ochotnica - Ski

Wieloletnie starania Wójta doprowadziły do powstania spółki Ochotnica - Ski

W niedzielę 23 kwietnia br. podczas kolejnego spotkania w sprawie powstania stacji narciarskiej w Ochotnicy Górnej zainteresowani podpisali umowy notarialne i oficjalnie zawiązali spółkę Ochotnica-Ski. Tym samym sukcesem zakończył się proces tworzenia spółki celowej do b

Kolejna wizja lokalna na osiedlu romskim

Kolejna wizja lokalna na osiedlu romskim

W związku ze skargami składanymi przez mieszkańców sołectwa Ochotnica Górna, dotyczącymi spalania pozyskiwanych przez Romów z tamtejszego osiedla różnego rodzaju odpadów, pochodzących głównie z tzw. wystawek, gromadzenia zużytego sprzętu RTV i

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), informuję, że w dniach od 21 kwietnia do 21 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Do

Zawiadomienie o 37 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 37 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 37 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów G

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 19 kwietnia br. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia progów zwalniających, montażu znaku ograniczenia prędkości w rejonie osiedla Brysiówka oraz zmianie oznakowania poziomego w rejonie Kościoła w m. Ochotnicy Gór

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1 Obszar wojew&oac

Zawiadomienie o 56 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zawiadomienie o 56 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 z dnia 1 grudnia 2003 roku z późn. zm.) zwołuję 56 posiedzenie Komisji na dzień 27 kwiecień 2017

Sobotnie otwarcie sezonu turystycznego odwołane

Sobotnie otwarcie sezonu turystycznego odwołane

Szanowni Państwo, W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy – główny organizator uroczystości, informuje, że sobotni (22 kwietnia br.) spływ tratwami Przełomem Dunajca połączony z Oficjalnym Otwarciem Sezonu Turystycznego w Pi

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich n