WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

Szanowni Mieszkańcy, Informuję, że pomimo obowiązywania zarządzenia Premiera RP o przejściu Urzędów na pracę zdalną, odbywa się ona w cyklu rotacyjnym i dlatego Urząd Gminy Ochotnica Dolna jest cały czas otwarty dla mieszkańców.

Transmisja XXXIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Transmisja XXXIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Transmisja zakończyła się o godzinie 15:18. Nagranie sesji będzie dostępne w ciągu 48 godzin od zakończenia transmisji.

Wójt w porannej audycji Radia RDN Nowy Sącz

Wójt w porannej audycji Radia RDN Nowy Sącz

Wczoraj (23.02.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk gościł w porannej audycji radia RDN Nowy Sącz. W rozmowie zostały poruszone m. in. tematy: budżetu gminnego, inwestycji, turystyki, lockdownu, transportu, programu czyste powietrze, historii. Zapraszamy do odsłuchani

Rekordowy plan zamówień publicznych na 2021 rok

Rekordowy plan zamówień publicznych na 2021 rok

W związku z pozyskaniem dużych środków na inwestycje z programów krajowych i unijnych opublikowaliśmy plan zamówień publicznych na 2021 rok, w którym kwota przetargów na inwestycje przekroczyła 30 mln zł! Jest to wydarzenie bez precedensu w historii naszej G

Podaruj Wiktorkowi nadzieję – przekaż 1%  podatku

Podaruj Wiktorkowi nadzieję – przekaż 1% podatku

W dniu 25 lutego (czwartek) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej będzie możliwość bezpłatnego rozliczenia PIT – u 37, w zamian za przekazanie 1% podatku lub cegiełki do puszki dla Wiktorka. Pamiętajmy, że oddając 1% wspieramy leczenie Wiktorka – mieszkańca naszej Gminy.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy złotych netto na: „Modernizacja / remont mostu do os. Tomaśki na potoku Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy złotych netto na: „Modernizacja / remont mostu do os. Tomaśki na potoku Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna”

Ochotnica Dolna dnia 24.02.2020 r. Znak: WZ.271.4.3.2021.JZ   „Modernizacja / remont mostu do os. Tomaśki na potoku Młynne w miejscowości Ochotnica Dolna” Przedmiot główny CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budow

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu  do organów opiniujących

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Ochotnica Dolna 25.02.2021 r. Znak: PPOŚ.6220.2.2021.KJ O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących   Na podstawie  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania adm

Ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla dorosłych w Tylmanowej

Ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla dorosłych w Tylmanowej

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym - wariant bez negocjacji na zadanie pn. ,,Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej - placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dorosłych, z ogrodzeniem i nawierzchnią bez

Postępy w przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod wyciąg narciarski w Ochotnicy Górnej

Postępy w przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod wyciąg narciarski w Ochotnicy Górnej

26 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się kolejne z cyklu spotkań zarządu spółki Ochotnica – Ski sp. Z o.o. z Tadeuszem Królczykiem Wójtem Gminy i zespołem przygotowującym tereny pod inwestycje. W spotkaniu uczestniczyli Andrzej Tarchała P

Informacja Wójta  Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 lutego 2021 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 lutego 2021 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację  zadania