Kuchnia Pasterska - Wyrób Serów - zaproszenie na warsztaty

Kuchnia Pasterska - Wyrób Serów - zaproszenie na warsztaty

W weekend 23 i 24 czerwca można wziąc udział w warsztatach i spotkanaich na których przeprowadzone zostaną prelekcje m.in. nt. kultury wołoskiej, pasterstwa w Gorcach. Dopełnieniem wydarzenia będzie Msza św. w intencji baców, juhasów i gazdów w Wołtyłowej Gazd&o

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo

Zawiadomienie o 59 posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zawiadomienie o 59 posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 59 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o 86 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o 86 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 47 z dnia 24 maja 2001 roku z późn. zm.) zwołuję 86 posiedzenie Komisji na dzień 23 czerwca 2017 roku (pią

Zawiadomienie o 39  posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 39 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 39  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans

Złote i diamentowe gody w Gminie Ochotnica Dolna

Złote i diamentowe gody w Gminie Ochotnica Dolna

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”. Papież Jan Paweł II   Wójt Gminy w dniu 8 czerwca zorganizował  uroczystość Złotych i Diamentowych

Ochotnica - Ekstremalnie

Ochotnica - Ekstremalnie

O planowanej po raz pierwszy na terenie Gminy Ochotnica Dolna imprezie sportowej w wyścigu do 4 wież Ochotnica MTB 4 Towers zaplanowanej na weekend 18-20 sierpnia br. w zapowiedzi tvpodhale.info Materiał do obejrzenia:    

Zaproszenie na konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Zaproszenie na konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna zapraszają  mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna  na konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich   termin dyżuru: 28 czerwca

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wynikach wyborów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wynikach wyborów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza wyniki wyborów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Górna Wybory odbyły się w dniu 11 czerwca 2017 r. Liczba osób uprawnionych do głosowania - 1 699 W głosowaniu wzięło udział – 244 Liczba głos&