Informacja w sprawie odbioru śmieci

Informacja w sprawie odbioru śmieci

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są po raz ostatni odpady segregowane z pojemnika zielonego. W przyszłych zbiórkach odpady segregowane

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

UWAGA: Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są zmieszane odpady komunalne (w czarnych pojemnikach) natomiast odpady segregowane (w koszach zielonych)

Transmisja XIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja XIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:20.   Planowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informa

Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Szanowni Państwo! Uczniowie Szkół Średnich! Od 1 lutego 2020 r. zostanie uruchomiona linia stała na trasie Ochotnica Górna – Łącko - Nowy Sącz. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tej linii o składanie deklaracji dot. godzin pr

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Bieganie zimą – sport dla każdego! Dyszka – Zadyszka, czyli bieg na 10 km w Gorcach to propozycja biegu zimowego skierowana do wszystkich aktywnych i gotowych podjąć wyzwanie! 22 lutego 2020 roku gościnna ziemia gorczańska po raz kolejny przywita zawodników zimowej edy

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Kapela Mali Ochotni z Ochotnicy Górnej wzięła udział w 10. jubileuszowym spotkaniu z okazji 75. rocznicy lądowania bombowca USAAF B17 ”Candie” na przedpolu Fortu 52 „Borek” w Krakowie – Borku Fałęckim oraz amerykańskiej ofensywy lotniczej przeciwko celom p

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że

Polski złoty ma 100 lat!

Polski złoty ma 100 lat!

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego w ramach zadania „Polski ZŁOTY ma sto lat!” Projekt od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Głównym celem realizacji zadan

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfun