Ważna informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ważna informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że zgodnie z informacją Starosty Nowotarskiego, w dniach od 25.01.2021 do 12.02.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14 zostanie wyłożony do wglądu publicznego projekt operatu opisowo-kartograficz

WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

Szanowni Mieszkańcy, Informuję, że pomimo obowiązywania zarządzenia Premiera RP o przejściu Urzędów na pracę zdalną, odbywa się ona w cyklu rotacyjnym i dlatego Urząd Gminy Ochotnica Dolna jest cały czas otwarty dla mieszkańców.

Ogłoszenie o XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ogłoszenie o XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 21.01.2021 r. AOK.0006.1.2021.JP. OGŁOSZENIE Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 1000 w for

Nowe wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej

Nowe wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej

Wiejski Ośrodek Kultury W Tylmanowej dokonał zakupu wyposażenia do swojej placówki. Działania prowadzone były w ramach dofinansowania „Infrastruktura domów kultury 2020”, które WOK pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiejski Ośrodek Ku

Życzenia dla kochanych babć i dziadków

Życzenia dla kochanych babć i dziadków

Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo wraz ze swoim opiekunem Michałem Buskiem przygotował dla wszystkich babć i dziadków z Ochotnicy i Tylmanowej małą niespodziankę. W związku z czasem pandemii i ze względu na różne obostrzenia pomysł na opracowanie teledysku narodził się spontan

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej z nowym wyposażeniem

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej z nowym wyposażeniem

Jeszcze z końcem ubiegłego roku Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej dokonał zakupu wyposażenia do swojej placówki. Działania prowadzone były w ramach dofinansowania „Infrastruktura domów kultury 2020”, które WOK pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedz

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na staże dla bezrobotnych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna z zakresu: Staż Nr 1: 1)  Pomoc przy realizacji spraw związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) 2)  Pomoc przy realizacji spraw

Gorce – przyroda, kultura, ludzie

Gorce – przyroda, kultura, ludzie

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej realizuje „Gorczańską kampanię promocyjną” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la