Informacja Wójta Gminy w sprawie nowego budynku ośrodka zdrowia w Tylmanowej

Informacja Wójta Gminy w sprawie nowego budynku ośrodka zdrowia w Tylmanowej

W związku z dużym zainteresowaniem odbiorem budynku nowego ośrodka zdrowia w Tylmanowej, Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna z radością przekazuje poniższe informacje:                 Szan

Informacja Wójta Gminy do wszystkich pacjentów w sprawie Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej

Informacja Wójta Gminy do wszystkich pacjentów w sprawie Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Stanisław Jurkowski informuje, że w związku z licznymi interwencjami i skargami pacjentów, mieszkańców Ochotnicy Dolnej na nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń  opieki zdrowotnej przez Pana Bogdana Krzykwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „

Uroczyste spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami

Uroczyste spotkanie Wójta Gminy z Sołtysami

Po raz kolejny z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski zaprosił na spotkanie Sołtysów naszej Gminy.  Podziękował im za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju swoich Sołectw, podkreślając jak ważną rolę pełnią Sołtysi nie tylko w sołect

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

14 marca 2018 roku zorganizowana została przez ZS im. św. Kingi w Łącku pierwsza edycja konkursu „Orły wiedzy”. Przeznaczony był on dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum. Celem twórców tego przedsięwzięcia było to, aby konkur

III Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro”

III Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro”

13 marca, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył się III Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro”, w którym udział wzięli uczniowie II i III klas szkół podstawowych. Po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych, do etapu gminnego zakwalifikował

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, jak również radnym Rad Sołeckich składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji wynikającej z realizacji swoich obowiązków. Jednocześnie pragnę podziękować za ciężką pracę i wszelkie

Podziękowanie za liczny udział w Akcji Honorowego Krwiodawstwa

Podziękowanie za liczny udział w Akcji Honorowego Krwiodawstwa

Składam serdeczna podziękowanie WSZYSTKIM uczestnikom Akcji Honorowego Krwiodawstwa, która odbyła się 11.03.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Pokazaliście Państwo, że warto organizować takie akcje i z pewnością będziemy je powtarza

Dzień prezentacji szkół ponadgimnazjalnych

Dzień prezentacji szkół ponadgimnazjalnych

7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej odbył się Dzień Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie klas trzecich gimnazjum z całej gminy mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół średnich z naszego regionu. Zaprez

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że kwalifikacja wojskowa - rocznik 1999 oraz  roczników   1994 – 1998 ( nie posiadających   kwalifikacji  wojskowej),  odbędzie  się   w  dniach     20  kwiet