Kaplica na Jamnym z relikwiami św. Maksymiliana Kolbe

Kaplica na Jamnym z relikwiami św. Maksymiliana Kolbe

W ostatnią niedzielę mieszkańcy Ochotnicy Górnej przeżywali doniosłą uroczystość. W tym dniu bp Leszek Leszkiewicz wraz z ks. Proboszczem Stanisławem Kowalikiem odprawili uroczystą Mszę Św., wprowadzając relikwie Św. Maksymiliana Kolbego do kaplicy na Jamnym.  Po Mszy Św.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 7 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar wojewó

Ogłoszenie o XLIII/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o XLIII/18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XLIII/18 nadzwycza

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar województ

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar wojewó

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfunkcyj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XL/299/17  Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy G

Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Podsumowanie XLII Sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna miała miejsce  29 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, przewodniczył jej Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się od przywitania obecnych na sesji, otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad oraz od usta

Firma „Empol” przeprasza

Firma „Empol” przeprasza

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w trybie natychmiastowym zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy „EM

Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości obejmujące działki ew. nr  5217/5, 16248/25, 9002//7 położone w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezp