Dyplom Uznania Dla Gminy!

Dyplom Uznania Dla Gminy!

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Wójta Stanisława Jurkowskiego z dyrektorem do spraw kontaktu z Samorządami Tauron Dystrybucja Panem Stefanem Jaskiem oraz Starszym Mistrzem Wiesławem Warzechą z terenowej jednostki Tauron Dystrybucja Szczawnica.  Ustalono zasady współ

Sesja Nadzwyczajna ze względu na pozyskaną dotację na usuwanie szkód popowodziowych

Sesja Nadzwyczajna ze względu na pozyskaną dotację na usuwanie szkód popowodziowych

Ze względu na pozyskane w ostatnim czasie dotacje na likwidację szkód popowodziowych oraz rozwijanie lokalnej infrastruktury drogowej Wójt Stanisław Jurkowski wystąpił do Przewodniczącego rady o zwołanie w dniu 24 września 2018 roku sesji nadzwyczajnej.   Środki fina

Kolejna dotacja, kolejne remonty dróg

Kolejna dotacja, kolejne remonty dróg

To duży sukces, ponieważ na 170 złożonych projektów dotacje otrzymało tylko 52 gminy w tym nasza. Jest to zasługa Wójta i pracowników, którzy w bardzo krótkim czasie przygotowali dokumentację na te drogi. Kwota pozyskana stanowi osiemdziesiąt procent całej

Gmina pozyskała środki na usuwanie szkód popowodziowych

Gmina pozyskała środki na usuwanie szkód popowodziowych

Dzięki intensywnym działaniom Wójta Stanisława Jurkowskiego i jego częstym wizytom w instytucjach wojewódzkich i ministerialnych, kolejne dotacje spływają do Gminy. Kolejne drogi będą remontowane dzięki dobrej współpracy ze służbami Pana Wojewody Piotra Ćwika. Do

Dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych na usuwanie skutków lipcowej powodzi

Dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych na usuwanie skutków lipcowej powodzi

Taką kwotę dzięki szybkiemu działaniu Wójta Pana Stanisława Jurkowskiego oraz radnych i pracowników, przy wsparciu parlamentarzystów i przychylności Pana Wojewody, Gmina pozyskała z rąk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całość środków przezn

Nowe chodniki już wkrótce

Nowe chodniki już wkrótce

Długo wyczekiwane prace budowy chodników przy drodze powiatowej w Ochotnicy Górnej i Dolnej zostały rozpoczęte. W dniu dzisiejszym Wójt spotkał się z firmą Zibud, głównym wykonawcą oraz inspektorem nadzoru z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg Panem Franc

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 21 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Ochotnica Dolna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organ

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. (sobota) o godzinie 19.00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii  w Ochotnicy Dolnej Porządek posiedzenia: Otwarcie Ze

Spotkanie z Tauronem w sprawie kontynuowania współpracy i rozwijania fotowoltaiki

Spotkanie z Tauronem w sprawie kontynuowania współpracy i rozwijania fotowoltaiki

Spotkanie Wójta Stanisława Jurkowskiego z dyrektorem do spraw kontaktu z Samorządami Tauron Dystrybucja Panem Stefanem Jaskiem oraz Starszym Mistrzem Wiesławem Warzechą z terenowej jednostki Tauron Dystrybucja Szczawnica, zaowocowało ustaleniami co do współpracy na przyszłość

FILM: Telewizja Polska w Gminie Ochotnica Dolna

FILM: Telewizja Polska w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 19 września, Gmina Ochotnica Dolna, gościła Telewizję Polską Oddział Rzeszów, która kręci film o Szlaku Wołoskim ...