2015-03-05     Aurory, Fryderyka, Oliwii    

Wybory Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 30 października 2011 r. w godzinach od 7.30. do 18.30 odbędą się wybory  Sołtysa Tylmanowa.

 
Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa przyjmowane będą przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (tj. pok. nr 19 sala obrad) w terminie do dnia 11 października 2011 roku w godz.: od 8.00 do 16.00.

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na obszarze Sołectwa.

 

Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa powinno zawierać dane wg. podanego niżej wzoru:

 

1. Zgłoszenie kandydata

 

2. Oświadczenie kandydata

 

 

 

 

Do pobrania:

 

1. Kalendarz Wyborczy Sołtysa Tylmanowa

 

2. Ordynacja wyborcza na Sołtysa

 

3. Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Tylmanowa.

 

4. Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji wyborczej wyboru Sołtysa Sołectwa Tylmanowa.


Aktualności

03-03
Mobilny przewodnik turystyczny
27-02
Informacja Wójta Gminy w sprawie przewozu osób na trasie Ochotnica Górna - Nowy Sącz
25-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2015.
25-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2015 r. o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2015
24-02
Informacja Wójta Gminy w sprawie terenów pod inwestycje zimowe
23-02
Obwieszczenie Wótja Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczy
19-02
Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza konkurs dla uczniów i przedszkolaków na plakat i hasło promujące kampanię ekologiczną
19-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lutego 2015 r. o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku
18-02
Zawody narciarskie o Puchar Wojta Gminy Ochotnica Dolna w narciarstwie alpejskim
10-02
Zakończenie kursu nauki jazdy na nartach/snowboardzie
06-02
Informacja w sprawie regularnego przewozu osób
06-02
Spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami społeczności romskiej.
27-01
Zmiana cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
27-01
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do wglądu projektu zmianu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
19-01
Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej
14-01
Otwarte sale gimnastyczne dla młodzieży i dorosłych
08-01
Informacja Wójta Gminy w sprawie przewozu pasażerów z Ochotnicy Górnej
23-12
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 Roku

Pogoda


Ilość odwiedzin: