2015-03-06     Jordana, Marcina, Róży    
Strona główna -> Urząd Gminy

Urząd Gminy

 

Gmina Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

 

tel. +48 18 262 09 10

fax. +48 18 262 09 36

 

e-mail: gmina@ochotnica.pl

WWW: http://www.ochotnica.pl

BIP: http://www.bip.ochotnica.pl

 

NIP: 735-28-34-179

REGON: 491892587

 

Czas pracy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

 

 
 

Władze Gminy
 

  

Wójt Gminy - Stanisław Jurkowski

 

Sekretarz Gminy - Maria Łojas-Jurkowska

 

Skarbnik Gminy - Agnieszka Zabrzewska

 

 

 

 

 
Sołtysi:

 

Tylmanowa - Jan Ligas                                      tel. 18 262 50 94

 
Ochotnica Dolna
- Wojciech Chlipała                  tel.
18 262 47 17

 
Ochotnica Górna
- Wiesław Maciąga                   tel. 505 747 619
 

 
Ochotnica Dolna - Młynne
- Józef Chrobak        tel.
18 262 49 00

 
 


 

 

 

 

Numery telefonów

L.p.

Nazwa abonenta

Nr bezpośredni

1.

Sekretariat

18 262 09 10

2.

Wójt Gminy

18 262 09 37

3.

Sekretarz Gminy

18 262 09 30

4.

Skarbnik Gminy

18 262 09 43

5.

Przew. Rady Gminy

18 262 09 19

6.

Sołtys Ochot. Dln.

18 262 09 12

7.

Sprawy wojskowe, Archiwum

18 262 09 13

8.

Budownictwo, Zagosp. Przestrz.

18 262 09 32

9.

Urząd Stanu Cywilnego, Obrona cyw.

18 262 09 33

10.

Księgowość

18 262 09 34

11.

Geodezja

18 262 09 35

12.

Obsługa Rady Gminy

18 262 09 39

13.

Ewidencja Ludności

18 262 09 40

14.

Podatki (księgowość)

18 262 09 42

15.

Podatki (wymiar)

18 262 09 46

16.

Działalność Gospodarcza

18 262 09 44

17.

Inwestycje, Informatyka

18 262 09 45

18.

Zamówienia Publiczne, Ochr. Środ.

18 262 09 48

19.

Zesp. Obsł. Finan. Szkół

18 262 09 47

20.

Zakład Gospodarki Komunalnej

18 262 60 28

21.

GOPS Ochotnica Dolna

18 262 46 01


Aktualności

03-03
Mobilny przewodnik turystyczny
27-02
Informacja Wójta Gminy w sprawie przewozu osób na trasie Ochotnica Górna - Nowy Sącz
25-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2015.
25-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2015 r. o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2015
24-02
Informacja Wójta Gminy w sprawie terenów pod inwestycje zimowe
23-02
Obwieszczenie Wótja Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczy
19-02
Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza konkurs dla uczniów i przedszkolaków na plakat i hasło promujące kampanię ekologiczną
19-02
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lutego 2015 r. o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku
18-02
Zawody narciarskie o Puchar Wojta Gminy Ochotnica Dolna w narciarstwie alpejskim
10-02
Zakończenie kursu nauki jazdy na nartach/snowboardzie
06-02
Informacja w sprawie regularnego przewozu osób
06-02
Spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami społeczności romskiej.
27-01
Zmiana cennika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
27-01
Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do wglądu projektu zmianu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
19-01
Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej
14-01
Otwarte sale gimnastyczne dla młodzieży i dorosłych
08-01
Informacja Wójta Gminy w sprawie przewozu pasażerów z Ochotnicy Górnej
23-12
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 Roku

Pogoda


Ilość odwiedzin: