Rada Gminy

 

Skład Rady

 

Przewodniczący Rady Gminy
Franczyk Jan

 

Zastępca Przewodniczącego Rady
Sikora Andrzej

 

Brzeźny Władysław

Filas Tomasz

Franczyk Maria

Jagieła Jan

Królczyk Tadeusz

Ligas Czesław

Michałczak Stanisław

Nogawka Stefan

Noworolnik Jacek

Runger Andrzej

Udziela Jerzy

Wiatr Leszek

Ziemianek Franciszek

 

 

 

Komisje:

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

 1. Władysław Brzeźny - przewodniczący
 2. Jan Jagieła
 3. Czesław Ligas
 4. Stefan Nogawka
 5. Leszek Wiatr

 

Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

 1. Jan Franczyk - przewodniczący
 2. Władysław Brzeźny
 3. Jan Jagieła
 4. Stanisław Michałczak
 5. Andrzej Runger

 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. Maria Franczyk - przewodniczący
 2. Tomasz Filas
 3. Stefan Nogawka
 4. Stanisław Michałczak
 5. Andrzej Sikora

 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

 1. Leszek Wiatr - przewodniczący
 2. Maria Franczyk
 3. Czesław Ligas
 4. Andrzej Sikora
 5. Jerzy Udziela