Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: Stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna: Stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: obywatelstwo polskie, innego kraju U

Ogłoszenie dot. poszukiwanych działek z przeznaczeniem na: infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

Ogłoszenie dot. poszukiwanych działek z przeznaczeniem na: infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

Szanowni mieszkańcy, W najbliższym czasie planujemy prace projektowe i składanie wniosków na infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy. Cała ta infrastruktura ma mieć charakter wielopo

Małopolska dyskusja - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Małopolska dyskusja - Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Po raz kolejny, przedstawiciele małopolskich samorządów wzięli udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W Forum, które odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 13 – 15 marca, wziął udział również Wójt G

Ogłoszenie o VI/19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Ogłoszenie o VI/19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się VI/19 zwyczajna sesja

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r. (niedziela) o godzinie 11.30 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne Porządek Zebrania Wiejsk

Konkurs kulinarny

Konkurs kulinarny "Bitwa Regionów" dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo!  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organizuje V edycję konkursu kulinarnego  „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich – drużyny składające się  maksymalnie z trzech osób. Patronat nad konkursem objęło Minist

Informacje o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna na stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

Informacje o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna na stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

Nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu nie wpłynięcia żadnych dokumentów aplikacyjnych.   Ochotnica Dolna, 14 marca 2019 r. Przewodniczący Komisji Konkursowej Maria Łojas - Jurkowska

Zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu naszej Gminy są niezwykle ważne, gdyż zapewniają promocję Gminy oraz integrują lokalną społeczność do wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Tylmanowej i Ochotnicy d

I Memoriał im. Legionistów Podhalańskich w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości w Czerwiennem

I Memoriał im. Legionistów Podhalańskich w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości w Czerwiennem

Z inicjatywy Poseł Pani Anny Paluch, na stoku narciarskim CzerwienneSki, w dniach 7 - 8 marca, zorganizowany został, po raz pierwszy, Memoriał im. Legionistów Podhalańskich w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Wydarzenie miało na celu również upamiętnienie kilkuset Ocho