Gmina Ochotnica Dolna i Stowarzyszenie „Przyjaciele Doliny Dunajca” laureatami konkursu

Gmina Ochotnica Dolna i Stowarzyszenie „Przyjaciele Doliny Dunajca” laureatami konkursu

Gmina Ochotnica Dolna wraz ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Doliny Dunajca” wzięli udział w konkursie na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury, ogłoszonego przez Karpaty Łączą – Zielona Infrastruktura.

Seniorzy i Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo na Orszaku Trzech Króli we Włosienicy

Seniorzy i Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo na Orszaku Trzech Króli we Włosienicy

6 stycznia, w święto Trzech Króli, Stowarzyszenie Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” i Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo reprezentowali Gminę Ochotnica Dolna we Włosienicy w Gminie Oświęcimim. We Włosienicy, w Parafii Św. Michała Archanioła, odbył się, po raz piąty, Orszak

Informacja o zasadach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 w Ochotnicy Dolnej

Informacja o zasadach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 w Ochotnicy Dolnej

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 stycznia 2020 roku o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 stycznia 2020 roku o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs projektów na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2020. W otwartym konkursie projektów mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, nied

Przekazanie nowego sprzętu Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Jednostki OSP w Ochotnicy Górnej

Przekazanie nowego sprzętu Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Jednostki OSP w Ochotnicy Górnej

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej otrzymała nowy sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina Ochotnica Dolna zrealizowała tym samym zadanie na

Eko kalendarz „Gorce 2020” - na nowy rok

Eko kalendarz „Gorce 2020” - na nowy rok

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej realizuje „Gorczańską kampanię promocyjną” dofinansowaną w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Związek Podhalan w Polsce świętował w Ochotnicy Dolnej swoje 100-lecie.

Związek Podhalan w Polsce świętował w Ochotnicy Dolnej swoje 100-lecie.

W ostatnią niedzielę 2019 roku, w Ochotnicy Dolnej miało miejsce uroczyste podsumowanie obchodów 100-lecia Związku Podhalan w Polsce. O godz. 10:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZP, na którym m.in. podsumowano c

Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne

Sobie nawzajem i wszystkim mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna życzymy, aby 2020 rok przyniósł spokój, życzliwość i zdrowie. Niech naszym relacjom towarzyszy wzajemne zrozumienie. Niech będzie to rok nowych szans i zrealizowanych planów. I niech będzie rokiem hojnym, ab