Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na stanowisko opiekuna obiektu sportowo –rekreacyjnego  „ORLIK” w Ochotnicy Górnej, os. Ustrzyk.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na stanowisko opiekuna obiektu sportowo –rekreacyjnego „ORLIK” w Ochotnicy Górnej, os. Ustrzyk.

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres od 01.07.2019 r. do  31.10.2019 r. Czas pracy: nie więcej niż 24 godziny w tygodniu. Praca według ustalonego harmonogramu, (codziennie w godzinach 8:00 – 21:30) Miejsce świadczenia pracy: obiekt sportowo-rekreacyjny „ORLIK

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na  Wykonanie remontów studni odstojnikowych z kratą w os. Nogawki i os. Bibiarze w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na Wykonanie remontów studni odstojnikowych z kratą w os. Nogawki i os. Bibiarze w Ochotnicy Dolnej

Szczegóły dotyczące zakresu oraz sposobu i terminu składania ofert zamieszczono w poniższych dokumentach:  

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na  Remont odwodnień w os. Kudowe i Hologówka w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na Remont odwodnień w os. Kudowe i Hologówka w Ochotnicy Dolnej

Szczegóły dotyczące zakresu oraz sposobu i terminu składania ofert zamieszczono w poniższych dokumentach

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na  Remont odwodnień w os. Lubańskie w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica zaprasza do składnia ofert na Remont odwodnień w os. Lubańskie w Ochotnicy Dolnej

Szczegóły dotyczące zakresu oraz sposobu i terminu składania ofert zamieszczono w poniższych dokumentach:

Informacja Wójta Gminy w sprawie zgłaszania uwag dotyczących złożonej oferty na realizacje zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy w sprawie zgłaszania uwag dotyczących złożonej oferty na realizacje zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących złożonej w dniu 14 czerwca 2019 roku ofe

Informacja Wójta Gminy dot. prac geodezyjnych

Informacja Wójta Gminy dot. prac geodezyjnych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że celem uregulowania stanu prawnego  drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej, w dniach od 25 do 28 czerwca 2019r.  zostaną przeprowadzone przez geodetę uprawnionego czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości zajętych  pod

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy Inspektor ds. rozliczeń

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko pracy Inspektor ds. rozliczeń

A. Nazwa i adres jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, os. Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy Inspektor ds. rozliczeń C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: obywatelstwo polskie, innego