Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następującej linii komunikacyjnej: Ochotnica Górna (szkoła) - Tylmanowa (kościół)

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następującej linii komunikacyjnej: Ochotnica Górna (szkoła) - Tylmanowa (kościół)

Znak sprawy: WU.7342.42.2020   Zapytanie ofertowe 1. Zamawiający: Gmina Ochotnica Dolna Adres do korespondencji: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna telefon: 18 26 209 10 adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl 2. Zaprasza

„Mistrz tradycji” w Gminie Ochotnica Dolna

„Mistrz tradycji” w Gminie Ochotnica Dolna

W Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej, od kwietnia br., trwają warsztaty z wyszywania i haftowania. Uczniowie pod okiem naszych lokalnych mistrzów tj. Joanna Dłubacz, Janina Król, Małgorzata Wąchała, uczą się dawnych technik szycia i poznają ich tajniki. Prze

Ogłoszenie o XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 19.11.2020 r. AOK.0006.11.2020.JP. OGŁOSZENIE Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa kładki pieszo – jezdnej przez wody powierzchniowe płynące potoku Ochotnica

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa kładki pieszo – jezdnej przez wody powierzchniowe płynące potoku Ochotnica

Znak: PPOŚ.6220.2.2020.KJ Ochotnica Dolna 20.11.2020 r.   O B W I E S Z C Z E N I E O WYDANIU DECYZJI Na podstawie  art. 49 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.

Raport Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu (19.11.)

Raport Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu (19.11.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu opublikowała 19 listopada najnowszy raport, dotyczący COVID-19 w Powiecie Nowotarskim. W Gminie Ochotnica Dolna stwierdzono jak dotąd łącznie 94 przypadki zakażenia. Według najnowszego raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolog

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na stanowisko informatyka

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na stanowisko informatyka

I.  Wymagania niezbędne od kandydata: Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęci

Pamięci walczących – remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej

Pamięci walczących – remont budynku w os. Skałka w Ochotnicy Górnej

Trwa remont budynku dawnego sztabu AK w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. Budynek reprezentuje unikatowe walory historyczne - był świadkiem wielu doniosłych wydarzeń o znaczeniu ponadlokalnym. Zachował się w formie praktycznie nie zmienionej od 1944 roku co czyni go niezwykłym świadkiem

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 16039/2, położoną w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.

Prace przy Pomniku Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Prace przy Pomniku Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. Obecnie roboty koncentrują się m. in. na przebudowie nawierzchni. Następnie zostaną wykonane zielone nasadzenia okrywowe i dekoracyjne oraz budowa iluminacji pomnika. Zostaną równie

Informacja o pracy Urzędu Gminy

Informacja o pracy Urzędu Gminy

W trosce o zdrowie mieszkańców, w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa - urząd pracuje jednak nieprzerwanie. Wszystkie pilne sprawy można załatwić bezpośrednio w urzędzie. Mieszkańcy obsługiwani są pojedynczo w specjalnie wyznaczonym p