Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że zgłoszono kandydat

Obwieszczenie Komisja Wyborcza  wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów  na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Obwieszczenie Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa Na podstawie § 33a ust. 10 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) w związku z niezgłoszeniem żadnego kandydata na członka Rady Sołecki

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna 2020 rok

Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 r., z dnia 15 marca 209 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) oraz Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2019 r. w sprawie: uch

Zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego do odbioru

Zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego do odbioru

Zapraszamy do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (pokój nr 6) po odbiór zdjęć wykonanych podczas I Ochotnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Po odbiór zdjęć zapraszamy osoby, które zdeklarowały chęć ich nabycia. W trakcie trwania Jarmarku były wykonywane pam

Ogłoszenie o XIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie o XIX/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się XIX/20 zwyczajna s

Ochotniccy młodzi górale z kolędą na Jasnej Górze

Ochotniccy młodzi górale z kolędą na Jasnej Górze

W święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech Króli, ochotniccy młodzi górale zakolędowali na Jasnej Górze. Do Czarnej Madonny pojechały dzieci i młodzież  z zespołów NUCICKI, działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Och