Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Remont drogi gminnej  K363935 – Jamne P. Potok w Ochotnicy Górnej oraz roboty dodatkowe”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na: „Remont drogi gminnej K363935 – Jamne P. Potok w Ochotnicy Górnej oraz roboty dodatkowe”

Przedmiot główny: CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, przedmioty pomocnicze: CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg CPV 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg Zakres obejmuje: Roboty przygotowawcze, Mechaniczne czyszczenie i skro

Górale u św. Karola Boromeusza w Opolu

Górale u św. Karola Boromeusza w Opolu

W niedzielę 10 listopada 2019 r., proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej, ks. Stanisław Kowalik wraz z parafianami udał się do diecezji opolskiej, gdzie w Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Opolu odprawił uroczystą sumę u zaprzyjaźnionego proboszcza ks. Zbigniew

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 Listopada 2019 roku o naborze do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 Listopada 2019 roku o naborze do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2020 w zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  "Transport ucznió

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2019 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2019 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Na podstawie art.11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873, tj, z dnia 15.03.2019 r Dz. U. z 2019 r.,poz. 688 ) oraz Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2019 r., w sprawie

Wystawa „Pamięci Niepodległej – Małej Ojczyzny” w Nowym Targu

Wystawa „Pamięci Niepodległej – Małej Ojczyzny” w Nowym Targu

Zapraszamy mieszkańców Nowego Targu i okolic do obejrzenia wystawy składającej się ze zdjęć archiwalnych prezentujących historyczne dzieje Ochotnicy i Tylmanowej. Wystawa znajduje się przed budynkiem Muzeum Podhalańskiego zlokalizowanego przy nowotarskim rynku. Wystawa jest jednym

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na 2020 rok

Na podstawie art. 11,ust.2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 tj. z dnia 15.03.2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz.688). Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych n

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020 o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konku

Poszukiwania zakończone - gra terenowa w Ochotnicy

Poszukiwania zakończone - gra terenowa w Ochotnicy

Wczoraj (19 listopada) uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna, wraz z opiekunami, wzięli udział w zajęciach warsztatowych mających na celu opracowanie gry terenowej „Śladami Pamięci”. Spotkanie rozpoczęło się od zbiórki uczestników w

Pomnik „krwawej wigilii” w os. Młynne już po renowacji

Pomnik „krwawej wigilii” w os. Młynne już po renowacji

Zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z renowacją pomnika „krwawej wigilii” w os. Młynne w Ochotnicy Dolnej. Przeprowadzono również zmianę zagospodarowania najbliższego terenu wokół obiektu w celu poprawy jego estetyki. W ramach zadania wyk