Pierwsza sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w kadencji 2018-2023

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna w kadencji 2018 -2023 sesja Rady Gminy. Obrady rozpoczęły sie o godzinie 1000 i trwały 2 godziny 40 minut, przebiegły w bardzo spokojnej i zgodnej atmosferze - co dobrze wróży obecnej kadencji. 15 kandydatów

Transmisja online I Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja online I Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10.00:   SESJA ZAKOŃCZONA Zapis wideo z sesji dostępny jest na stronie Sesje Rady Gminy.  

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od  dnia 16 listopada 2018 r roku do dnia 22 listopada 2018 roku   do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2018 roku pn; " Up

Podziękowanie za 4 lata współpracy Wójta Gminy Stanisława Jurkowskiego

Podziękowanie za 4 lata współpracy Wójta Gminy Stanisława Jurkowskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna!   Kończąc moją działalność na stanowisku Wójta Gminy Ochotnica Dolna, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, za 4 lata wspólnej pracy. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźm

Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców

Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar

Warsztaty lokalne w sprawie Planów Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050

Warsztaty lokalne w sprawie Planów Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050

Zapraszamy na pierwsze warsztaty lokalne w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050. Warsztaty odbędą się 23 listopada 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w budynku Urzedu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zdania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zdania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zdania publicznego G