Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lisów

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepień lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 14 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będ

XVI Gminny Konkurs Recytatorski

XVI Gminny Konkurs Recytatorski

W dniu 6 listopada 2018 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej miał miejsce XVI Gminny Konkurs Recytatorski upamiętniający 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminną Bibliotekę Publiczną w Oc

Komunikat o ćwiczeniu obronnym

Komunikat o ćwiczeniu obronnym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  informuje, że w dniach 14 - 15 listopada 2018r. (termin zapasowy 16 listopada br.) przeprowadzone będzie krajowe ćwiczenie pk. RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał aku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

Na podstawie  art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.). Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w za