Nowa nawierzchnia asfaltowa w os. Gorcowe

Nowa nawierzchnia asfaltowa w os. Gorcowe

W os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej prowadzone są prace związane z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Prace wykonuje firma Usługi Sprzętowe i Budowlane „ALKOP” Aleksander Lachor z Męciny i są to roboty drogowe odtworzeniowe po pracach związanych z powstaniem kanalizacji sanit

#Gaszynchallange w Gminie Ochotnica Dolna

#Gaszynchallange w Gminie Ochotnica Dolna

Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna wraz z Wójtem włączyli się w ogólnopolską akcję #Gaszynchallange, która ma na celu zebranie środków finansowych dla półtorarocznego Wojtusia Howisa, który cierpi na SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni. SMA można leczy

Trybuny na stadionie klubu piłkarskiego Gorc Ochotnica naprawione

Trybuny na stadionie klubu piłkarskiego Gorc Ochotnica naprawione

W ostatnim czasie na stadionie LZS KS Gorc Ochotnica zostały częściowo zniszczone trybuny. Członkowie Klubu Gorc Ochotnica we współpracy z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej dokonali prac naprawczych na stadionie: zostały zespawane wyłamane ramy i odbudo

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z aktami postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: PPOŚ.6220.1.2020.KJ                                             &nbs

W związku z powstaniem od 1 lipca 2020 r. wakatu na stanowisku ds. promocji Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

W związku z powstaniem od 1 lipca 2020 r. wakatu na stanowisku ds. promocji Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. promocji C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, k

Przetarg na projekt chodników w Ochotnicy Dolnej odcinek Kapłony-Kudowe

Przetarg na projekt chodników w Ochotnicy Dolnej odcinek Kapłony-Kudowe

W trakcie rozpatrywania jest przetarg na rozbudowę drogi powiatowej w km ok. 16+550 – 17+250 Kapłony – Kudowe (budowa chodnika – ok. 550 mb i budowa ścieżki rowerowej – ok. 700 mb). Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w ciągu najbliższych dni. Zostanie rów

Rozstrzygnięty przetarg na projekt chodników w Ochotnicy Górnej – odcinek Czuby – Jurkowski Potok

Rozstrzygnięty przetarg na projekt chodników w Ochotnicy Górnej – odcinek Czuby – Jurkowski Potok

29 maja br. została podpisana umowa z firmą Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień z Balic na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika i ścieżki rowerowej Czuby – Jurkowski Potok) w miejscowości Ochotnica Górna wraz z uz

Place zabaw otwarte dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna

Place zabaw otwarte dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna

Od dzisiaj (12 czerwca 2020 r.) zostały otwarte place zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Jednakże wobec panującego w Polsce stanu epidemii zwracamy się z prośbą, aby z placów zabaw korzystać z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W przypadk

Ogłoszenie o XXV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 10.06.2020 r.  AK.0006.7.2020.JP. OGŁOSZENIE  Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w

Informacje dla wyborców w sprawie dopisania do spisu wyborców i pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje dla wyborców w sprawie dopisania do spisu wyborców i pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. nadal przebywające na terenie gminy Ochotnica Dolna muszą ponownie złożyć wniosek o dopisanie w