Narodowe czytanie w Gminie Ochotnica Dolna

Narodowe czytanie w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 5 września 2020 roku odbyła się akcja Narodowego Czytania zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku.

Kiszenie kapusty - w beczce

Kiszenie kapusty - w beczce

W sierpniu, odbył się kolejny plener filmowy, w ramach którego zostało zrealizowane nagranie dotyczące, tak popularnego dawniej zajęcia, tj. kiszenia kapusty w beczce. Kiedyś w każdym domu taka beczka stała, ponieważ kapusta stanowiła podstawowy składnik wielu potraw. Kiszenie kapusty było obowiązkowym punktem przygotowań do zimy.

Raport Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu (07.09.2020)

Raport Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu (07.09.2020)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu opublikowała najświeższy raport dotyczący COVID-19 w Powiecie Nowotarskim. W Gminie Ochotnica Dolna nie stwierdzono nowych przypadków zakażenia.

Ziemniak - w roli głównej

Ziemniak - w roli głównej

Ziemniak, obok kapusty i grochu, stanowił podstawowy składnik dawnych dań przyrządzanych przez ochotnickie gospodynie. I o jego ważnej żywieniowej roli będzie opowiadał jeden z 4 filmów przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej wraz z Michałem Buskiem – reżyserem i scenarzystą filmów.

Projekt „Pod biało-czerwoną”. Zdobądźmy maszt i flagę dla Gminy Ochotnica Dolna

Projekt „Pod biało-czerwoną”. Zdobądźmy maszt i flagę dla Gminy Ochotnica Dolna

Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest odpowiednia liczba głosów poparcia online. Zachęcamy do oddawania swoich głosów na Gminę Ochotnica Dolna.

Komunikat

Komunikat

W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie przyjmowania pacjentów oraz, że aktualnie w powiecie nowotarskim dochodzi do zmniejszonej liczby zakażeń, Wójt Gminy informuje, że Ośrodek  Zdrowia w Ochotnicy Górnej, który jest prowadzony przez NZOZ MEDYK w Nowym Targu  jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 18.00.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu  do organów opiniujących

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 64ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 77 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j.Dz.U. 2020 poz. 283 z póź. zm.).....

Powiat Nowotarski od soboty opuszcza

Powiat Nowotarski od soboty opuszcza "czerwoną strefę"

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek zaktualizowaną listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z COVID-19. Powiat Nowotarski, a więc i Gmina Ochotnica Dolna znalazły się w tzw. „niebieskiej strefie” co oznacza, że obowiązujące dotychczas obostrzenia związane z „czerwoną strefą” przestaną od soboty, 5 września obowiązywać.

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Ochotnica Dolna, dnia 02.09.2020 r.              SOŁTYS Sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne AK.0021.2.1.2020.JP O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne   od

Podpisanie umów partnerskich z Osturnią

Podpisanie umów partnerskich z Osturnią

Wczoraj (02.09.2020 r.) w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło podpisanie umów partnerskich pomiędzy Osturnią i Gminą Ochotnica Dolna oraz Osturnią i Wiejskim Ośrodkeim Kultury w Ochotnicy Dolnej. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej Monika Jagieła i Wójt Gminy Osturnia Kristína Gregoričková złożyli podpisy na dokumentach.