Informacja Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Informacja Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że Zarządzeniem Nr  8/2017 z dnia 1 marca  br. powołał Komisję  Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna w zakresie "przeciwdziałania uz

"Już Pływam 2017"

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski informuje, że we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna został ogłoszony nabór na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II, III i IV - nie umiejących pływać. Realizacja zajęć dofinansowa

Szanowni Mieszkańcy! Powstaje baza noclegowa Gminy

Szanowni Mieszkańcy! Powstaje baza noclegowa Gminy

W minionym roku w wyniku nawiązanej przez gminę współpracy z uczelnią z Krakowa, grupa studentów prowadziła badania ankietowe dotyczące istniejącej u nas oferty turystycznej. Badania zostały przeprowadzone przez studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet

W trosce o bezpieczną Tylmanową

W trosce o bezpieczną Tylmanową

Gmina Ochotnica Dolna prowadzi wzmożone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności w miejscowości Tylmanowa. Aby poprawić spójność komunikacyjną i podnieść poziom bezpieczeństwa powstają nowe odcinki

Małopolski Kongres Kobiet z Kobietami z Gorców i Pienin!

Małopolski Kongres Kobiet z Kobietami z Gorców i Pienin!

Już kolejny raz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gorce-Pieniny” organizuje wyjazd na  Małopolski Kongres Kobiet w Krakowie w najbliższą niedzielę 5 marca 2017r. W programie kongresu przewidziano kilkanaście wykładów, paneli i prezentacji o r&oacut

Informacja w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

Informacja w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 6 lutego 2017 roku o naborze do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna w 2017 roku nie zgłoszono kandydatów reprezentując

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar wojewódz

Szlak Kultury Wołoskiej z dotacją

Szlak Kultury Wołoskiej z dotacją

W dniach 15-16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu Komitet Monitorujący Programy Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził dziewiętnaście projektów w ramach 1 osi priorytetowej, wśród których znalazł się z dofinansowaniem Szlak Kultury Wołoskiej. Starające się o dofi

Już niedługo Tylmanowa z VeloDunajec

Już niedługo Tylmanowa z VeloDunajec

Trasa VeloDunajec (dł. ok. 140 km) przebiegać będzie po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Dunajca z widokami na Beskidy, Gorce, Pieniny i Tatry. Otwierać będzie nowe możliwości dla turystyki. Skorzysta na tym także Tylmanowa oraz cała Gmina Ochotnica Dolna. Przetarg na w

Zawiadomienie o 34  posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 34 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 34  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacu