Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 października 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na  rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 października 2018 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2019

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życio

Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ochotnica Dolna położonego w jednostce ewidencyjnej Ochotnica Dolna.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy

Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy

Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy dostępne są na stronie wizualizacji PKW.   RZ

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 17 października br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej odprawiona prze ks. Proboszcza Marka Mroczka. Msza Świ

Most w Tylmanowej w osiedlu Potok w ostatniej fazie przygotowań do realizacji

Most w Tylmanowej w osiedlu Potok w ostatniej fazie przygotowań do realizacji

Przygotowania o wyłonienie wykonawcy budowy nowego mostu w osiedlu Potok są już w końcowej fazie. Inwestycja ta rozwiąże wieloletni problem komunikacyjny w tym rejonie. Najniebezpieczniejszy, zwłaszcza zimą, odcinek przy drodze wojewódzkiej zostanie przebudowany, co pozwoli użytkowni

Rusza rehabilitacja w nowym Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Rusza rehabilitacja w nowym Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

W dniu 18 października 2018 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski podpisał wstępną umowę z przedsiębiorcą, który zamierza w nowym budynku ośrodka zdrowia w Tylmanowej, świadczyć usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt rehab

Podpisano umowę na naprawę dróg w osiedlu Jamne i Gorcowe

Podpisano umowę na naprawę dróg w osiedlu Jamne i Gorcowe

W dniu 17 października 2018 r. w Gminie Ochotnica Dolna Wójt Stanisław Jurkowski podpisał umowę na remont drogi w osiedlu Jamne oraz w osiedlu Gorcowe zniszczonych w czasie lipcowej powodzi. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach programu usuwania skutków powodzi od Wojewod

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna - Stanisław Jurkowski informuje, że w dniu 18.10.2018 r.  został ogłoszony przetarg na Modernizację i rozbudowę (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. W zakresie rozbudowy przedmiotowy zakres obejmuje nadbudowę

Nasi uczniowie na deskach Teatru Nowego w Krakowie

Nasi uczniowie na deskach Teatru Nowego w Krakowie

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Stanisław Jurkowski wraz z pracownikami gminnej oświaty zorganizował  i sfinansował wyjazd na spektakl „Akademia Pana Kleksa”  do Teatru Nowego w Krakowie dla 50 uczniów klas IV ze wszystkich szkół z terenu gminy. Ucz