Transmisja XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Transmisja XXXII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00 Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Informacja Wójta G

Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” mającym na celu aktywizację zawodową

Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” mającym na celu aktywizację zawodową

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat: zamieszkujących powiaty: nowotarski, suski lub tatrzański biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub pracujących należących do jednej z grup: imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki or

Pamiętamy! Wystawa poświecona poległym

Pamiętamy! Wystawa poświecona poległym

W ramach zadania „Ocalić od zapomnienia”, które realizowała Gmina Ochotnica Dolna z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020”, została opracowana wystawa historyczna poświęcona grobom i mogiłom ofiar działań woj

Miejsca Pamięci w Ochotnicy i Tylmanowej – wystawa historyczna

Miejsca Pamięci w Ochotnicy i Tylmanowej – wystawa historyczna

Gmina Ochotnica Dolna sfinalizowała realizację zadania „Pamięci walczących” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”

Tylmanowskie gorsety wyszyte

Tylmanowskie gorsety wyszyte

W ubiegłym roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbywały się warsztaty z wyszywania i haftowania tylmanowskich gorsetów. Zadanie „Kwiatki igła wyszywane” było finansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. W szkoleniu brały udział dwie uczenni

Ochotnicka tradycja rękodzielnicza ocalona

Ochotnicka tradycja rękodzielnicza ocalona

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zrealizowało w 2020 r. zadanie „Mała Ojczyzna – Wielki Mistrz” dofinansowane z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. Od kwietnia obywały się warsztaty z wyszywania i haftowania rękodzieła, podczas któ

Gorczańskie gorsety wyhaftowane

Gorczańskie gorsety wyhaftowane

Z końcem 2020 r. zakończyły się warsztaty z wyszywania i haftowania ochotnickich gorsetów realizowane w ramach zadania „Gorczańskie kwiaty igłą malowane” z programu „Kultura ludowa i tradycja 2020”. Odbywały się one w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Doln

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2021 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia  27 stycznia 2021 roku.   o otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku   Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłas

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2021 roku

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2021 roku

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Na podstawie § 7  ust.1 Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie okr