Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

8 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej odbył się Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Konkurs zorganizowany na okoliczność setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W konkursie wzięły udział prawie wszystkie szkoły z naszej Gminy.

Ogłoszenie o zamknięciu drogi powiatowej

Ogłoszenie o zamknięciu drogi powiatowej

Wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD z Ochotnicy Dolnej informuje, że w nocy z 16 maja (środa) na 17 maja (czwartek) w godzinach od 20:00 do 5:00 droga powiatowa nr 1637K Harklowa - Tylmanowa będzie przejezdna tylko dla pojazdów uprzywilejowanych. Zamknięcie dr

FILM: Miysanie owiec w Ochotnicy Górnej

FILM: Miysanie owiec w Ochotnicy Górnej

12 maja 2018r. w Ochotnicy Górnej odbyło się Miysanie owciec, które poprzedziła msza święta.

W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, harcerze odwiedzili Wilno

W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, harcerze odwiedzili Wilno

W dniach 19-20-21-22 kwietnia 2018 roku harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej wraz z harcerzami Hufca Podhalańskiego, wybrali się w historyczną wyprawę śladami naszych rodaków, którzy zamieszkiwali tereny byłej Rzeczypospolitej.  B

Prelekcje dla uczniów z okazji Tygodnia Bibliotek

Prelekcje dla uczniów z okazji Tygodnia Bibliotek

W dniu 9 maja z okazji Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece pod przewodnictwem pana Marka Sikorskiego, walczyliśmy ze smokami! Pan Marek jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych i autorem wielu książek popularnonaukowych, w tym o smokach: Smok wawelski w kręgu mitu i historii, Sm

Gmina Ochotnica Dolna z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii

Gmina Ochotnica Dolna z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii

W dniu 9 maja br zgłoszony przez Gminę Ochotnica Dolna klaster WIRTUALNA ZIELONA ELEKTROWNIA OCHOTNICA otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Klastry  uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii

FILM VII Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat

FILM VII Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat

W dniu 1.05.2018 odbyło się VII Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat. Przy pięknej pogodzie, w skansenie na Studzionkach w Ochotnicy Górnej, spotkali się twórcy ludowi z Gminy Ochotnica, Nowego Sącza, Szczawnicy i Rajczy.

Informacja Komisji Wyborczej w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Informacja Komisji Wyborczej w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna na podstawie §24 ust. 8 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz.3228) w związku ze zgłoszeniem jednego kandydata na Sołtysa: P. Wojciecha C

Informacja w sprawie dzierżawy budynku w trybie bezprzetargowym

Informacja w sprawie dzierżawy budynku w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 4044/1, położonej w obrębie Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, zabudowanej budynkiem przychodni z apteką, przeznaczon