Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach diagnostycznych

Szanowni Państwo  - Mieszkańcy Ochotnica Dolna! Pragnę poinformować, iż Gmina Ochotnica Dolna realizuje opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dotychczas, została przeprowadzona diagnoza problemów występujących na terenie naszej gminy oraz odbyły się pierwsze

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego: Otwarcie i powitanie zebranych. Przyjęcie porządku Zebrania.

Zawiadomienie o 81 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zawiadomienie o 81 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 81 posiedzenie Komisji na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) na godz. 12.00, kt&oac

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do włączenia się w III Gminną Akcję Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do włączenia się w III Gminną Akcję Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza Pracowników Urzędu Gminy, Radnych, Nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z terenu gminy, Sołtysów i Wszystkich Mieszkańców do zaangażowania się w akcję sprzątania brzegów rzek Du

Z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie

Z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie

Trzy boiska wielofunkcyjne już niebawem mogą powstać w Gminie Ochotnica Dolna. W czwartek 23 marca br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panią Grażyną Noworolnik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tylmanowej i Panem Tadeuszem Kudłaczem Kierownikiem Refera

Udział przedstawicieli Gminy Ochotnica Dolna w konferencji  pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Zakopanem

Udział przedstawicieli Gminy Ochotnica Dolna w konferencji pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w Zakopanem

Dwudniowa konferencja odbywa się w dniach 23-24 marca br. w  Zakopanem w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka . W pierwszym dniu konferencji wzięli udział przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy oraz Pan Jakub Osman

Nowe szlaki i dostęp do Internetu w Ochotnicy Górnej

Nowe szlaki i dostęp do Internetu w Ochotnicy Górnej

W środę 22 marca, na zaproszenie Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Urzędzie Gminy spotkali się przedstawiciele Oddziału Pienińskiego PTTK w Krościenku n.D, członkowie Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce” z Ochotnicy Górnej oraz przedstawiciel f

9 miejsce Kasi Niewiadomej, mieszkanki Ochotnicy

9 miejsce Kasi Niewiadomej, mieszkanki Ochotnicy

22 marca w Belgii rozegrano wyścigi Dwars door Vlaanderen kończące się w Waregem. We flandryjskim wyścigu kobiet 9. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Trasa wyścigu kobiet liczyła 114 kilometrów i składała się z 5 trudnych odcinków brukowych. Właśnie na tych odcinka

Informacje o wykazie nieruchomści przeznaczonych do zamiany

Informacje o wykazie nieruchomści przeznaczonych do zamiany

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 9326/151 położoną w Ochotnicy Dolnej, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.  

Zawiadomienie o 80 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zawiadomienie o 80 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję  80 posiedzenie Komisji na dzień 24 marca 2017 roku (piątek) na godz. 10.00, k