Premier Mateusz Morawiecki z odwiedzinami u sześcioraczków

Premier Mateusz Morawiecki z odwiedzinami u sześcioraczków

Premier rządu Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj (31.05.2019 r.) ze szczęśliwą rodziną oraz personelem placówki krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Premier wręczył rodzicom kluczyki do samochodu, który jest dostosowany do potrzeb 9-osobowej rodziny. Prezent przekazano

Podpisanie umowy partnerskiej z Leśnicą

Podpisanie umowy partnerskiej z Leśnicą

Wczoraj (30.05.2019 r.) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Leśnicą a Gminą Ochotnica Dolna. Obaj partnerzy,  w wyniku odbytych spotkań oraz konsultacji telefoniczno – emailowych opracowali wspólnie wniosek o dofinansowanie mikr

Podpisanie porozumienia o współpracy z Osturnią

Podpisanie porozumienia o współpracy z Osturnią

Wczoraj (30.05.2019 r.) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Osturnią a Gminą Ochotnica Dolna. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk i Wójt Gminy Osturnia Pani Kristína Gregoričková złoż

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego Gmi

Ogłoszenie o konkursie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

Ogłoszenie o konkursie kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej Organ prowadzący szkołę: Gmina Ochotnica Dolna adres: 34-452 Ochotnica Dolna. os. Dłubacze 160. Nazwa i adres szkoł

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy kierownik zespołu – pełnomocnik wójta ds. inwestycji

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy kierownik zespołu – pełnomocnik wójta ds. inwestycji

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy kierownik zespołu – pełnomocnik wójta ds. inwestycji C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: 1) obywatelstwo polski

IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania

IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania

W dniu 29.05.2019 r. odbył się IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania, zorganizowany przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z następujących miejscowości: Tylmanowa, Ochotnica Dolna i Och

Dzień Dziecka w Ochotnicy Górnej

Dzień Dziecka w Ochotnicy Górnej

Plakat na Dzień Dziecka w Ochotnicy Górnej niech będzie zaproszeniem dla wszystkich, którzy chcą świętować tego dnia wraz z nami. Współorganizatorzy festynu - Wiejski Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej zorganizowali jak co roku rodzinny festyn na

Podpisanie umowy partnerskiej z Malatiną

Podpisanie umowy partnerskiej z Malatiną

Gmina Ochotnica Dolna wspólnie z partnerem słowackim - Gminą Malatina opracowała wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 pt. „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Woło