Ostatnie spotkanie konsultacyjne

Ostatnie spotkanie konsultacyjne

W niedzielę (20 stycznia br.) po raz kolejny odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu utworzenia Strefy Aktywności w centrum Ochotnicy Dolnej. Celem spotkania była prezentacja rozwiązań opracowanych w oparciu o wyniki pierwszego etapu konsultacji. Zaprezentowana została całośc

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 21.01.2019 r. został ogłoszony ponowny przetarg na Modernizację i rozbudowę (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. Poprzedni przetarg został unieważniony ze względu na fakt, iż

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10 Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Poziom powyżej 150 µg/m3 Obszar

Ostatni etap konsultacji społecznych dot. projektu utworzenia Strefy Aktywności w centrum Ochotnicy Dolnej

Ostatni etap konsultacji społecznych dot. projektu utworzenia Strefy Aktywności w centrum Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz zespołem projektowym zapraszają po raz kolejny wszystkich mieszkańców Gminy na konsultacje społeczne dotyczące projektu utworzenia Strefy Aktywności w centrum Ochotnicy Dolnej. Termin konsultacji: 20 stycznia 2019 r. (niedziela) godz. 13.00 WOK

Trwa odśnieżanie w Gminie Ochotnica Dolna

Trwa odśnieżanie w Gminie Ochotnica Dolna

Od kilku dni na terenie Gminy Ochotnica Dolna prowadzona jest akcja odśnieżania. Trwają prace dotyczące całkowitego udrożnienia i maksymalnego poszerzenia dróg gminnych, głównie w potokach. W działania zaangażowany jest cały sprzęt jakim dysponujemy – na terenie Gminy

Zapytanie ofertowe o cenę usługi transportowej

Zapytanie ofertowe o cenę usługi transportowej

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi transportowej: 1.Zakres obejmuje dowożenie uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami na zajęcia

Zapisy do Szkółki Przyrodniczo – Wędkarskiej

Zapisy do Szkółki Przyrodniczo – Wędkarskiej

Stowarzyszenie Przyjaciele Doliny Dunajca razem z Urzędem Gminy Ochotnica Dolna i Zarządem Okręgu PZW Nowy Sącz organizują nabór do Szkółki Przyrodniczo - Wędkarskiej. Do udziału w kursie zapraszamy młodzież w wieku 12-18 lat (ilość miejsc ograniczona). Na zajęciach