W sobotę zamknięta droga powiatowa Harklowa - Przełęcz Knurowska

W sobotę zamknięta droga powiatowa Harklowa - Przełęcz Knurowska

Automobil Klub Krakowski informuje. że w dniu 20 października 2018 r. (sobota) na odcinku Harklowa - Przeł. Knurowka w godz. od 9:25 - 15:30 droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego. Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, pilnowanie dzieci oraz zwierząt domow

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od października 2018r. ruszył podprogram na 2018r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszystkich zainteresowanych

Ośrodek Zdrowia w Tylmanowej został uroczyście otwarty

Ośrodek Zdrowia w Tylmanowej został uroczyście otwarty

W dniu 15 Października 2018 roku w godzinach przedpołudniowych władze gminy Ochotnica Dolna wraz z Wójtem Stanisławem Jurkowskim oraz dzierżawcami dokonali uroczystego otwarcia nowego budynku przychodni w Tylmanowej. Wstęgę przecinali oprócz Wójta Pani doktor Anna Zachwie

Oficjalne otwarcie Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej

Oficjalne otwarcie Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy na uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej, które odbędzie się na placu przed budynkiem w dniu 15 października 2018 r. o godzinie 10:00.

Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Gorcowe i Jamne

Ważna informacja dla mieszkańców osiedla Gorcowe i Jamne

Wójt Gminy informuje, że w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na naprawę najbardziej zniszczonych odcinków dróg wraz z odbudową umocnień w os. Gorcowe ( 600m) i os. Jamne (800m). W najbliższym tygodniu wykonawca planuje rozpoczęcie prac.

Informacja na temat odbioru opadów komunalnych

Informacja na temat odbioru opadów komunalnych

Informujemy, ze firma PUK EMPOL odbiera każdą ilość odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Odpady budowlane należy samodzielnie bezpłatnie zutylizować w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tylmanowej, Osiedle Rzeka 419, lub odpłatnie zlecić firmie

Ostatnie odcinki kanalizacji sanitarnej już wkrótce

Ostatnie odcinki kanalizacji sanitarnej już wkrótce

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski informuje, że w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Bartoszówka i Forendówki w Ochotnicy Górnej oraz os. Gorcowe i Osobie w Ochotnicy Dolnej. Ogłoszenie postępowania na

Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbędzie się L/18 nadzwyczajna se

Gaz dla Ochotnicy coraz bliżej

Gaz dla Ochotnicy coraz bliżej

W dniu 10 października br. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski gościł u siebie Panów: Radosława Lewandowskiego i Pawła Sierpińskiego, przedstawicieli firmy TESGAS S.A., która została wyłoniona przez Polską Spółkę Gazownictwa- głównego do

FILM: Węgierska gmina partnerem Gminy Ochotnica Dolna

FILM: Węgierska gmina partnerem Gminy Ochotnica Dolna

Pierwsza Gmina zagraniczna stała się Partnerem Gminy Ochotnica Dolna. Rozmowy trwały od wiosny tego roku, przebiegały pozytywne i zaskutkowały wizytą władz Gminy Ochotnica Dolna w Ipolyniyek na Górnych Węgrzech na święcie winobrania . Tam też nastąpiło uzgodnienie treści umow