Ruszył nabór do regionalnego programu stypendialnego dla uczniów

Ruszył nabór do regionalnego programu stypendialnego dla uczniów

Regionalny Program Stypendialny ma na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców. Przedsięwzięcie zakłada przede wszystkim docenienie potencjału uczni&oacu

W Ochotnicy Dolnej świętowano Dzień Kobiet

W Ochotnicy Dolnej świętowano Dzień Kobiet

W dniu 9 marca w WOK w Ochotnicy Dolnej odbył się Dzień Kobiet zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. Spotkanie rozpoczęło się od przezabawnego przedstawienia pn. „Kobieta zmienną jest” w wykonaniu kabaretu EWG z Dor

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z koronawirusem , z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca

Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie mikroprojektu ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na realizację zadania „Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca”. Partnerem projektu jest słowacka G

Informacja Wójta  Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2020 roku o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację  zadania  publicznego  Gminy  Ochotnica  Dolna  w  2020  roku pt;

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2020 roku o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2020 roku pt; "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację  zadania 

Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania linii komunikacyjnych

Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania linii komunikacyjnych

Firma Langowski informuje, że od dnia 13 marca br. do dnia 25 marca br zawiesza czasowo funkcjonowanie linii komunikacyjnej z Ochotnicy Górnej do Nowego Sącza i z powrotem z uwagi na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych.  Langowski   Gminny Zakład Transpo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. I. Wymagania niezbędne Obywatelstwo polskie Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na ww. stanowisku Pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie