Weź udział w grze terenowej w Ochotnicy Dolnej!

Weź udział w grze terenowej w Ochotnicy Dolnej!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w grze terenowej, która odbędzie się 19 listopada w Ochotnicy Dolnej. Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej o godz. 9.00. Gra będzie dotyczyć historii i kultury lokalnej i będzie koncentrować się na regionie. Uczestnicy gry

Wystawa zdjęciowa w WOK w Ochotnicy Dolnej

Wystawa zdjęciowa w WOK w Ochotnicy Dolnej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna oraz gości i turystów do obejrzenia wystawy historycznej, składającej się z archiwalnych, biało – czarnych zdjęć, prezentujących dzieje Ochotnicy i Tylmanowej. Wystawę „Pamięci Niepodległej – Małej Ojczyzny&

Modernizacja kotłowni zakończona

Modernizacja kotłowni zakończona

Zakończono trwające od września prace związane z wymianą kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej oraz w Ośrodku Zdrowia w Ochotnicy Dolnej. W obu przypadkach zostały zamontowane o

Pierwsza pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Pierwsza pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania „Zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy” w ramach Programu „Mały Strażak”. Celem realizacji zadania jes

Zdjęcie prezentujące zawodnika klubu MKS Trial Ochotnica zgłoszone do konkursu – głosujemy!

Zdjęcie prezentujące zawodnika klubu MKS Trial Ochotnica zgłoszone do konkursu – głosujemy!

Trwa konkurs „bikeBoard Zdjęcie Roku MTB”. Jest to jedna z 3 kategorii konkursowych, które będą rozstrzygane podczas tegorocznej edycji Małopolska MTB FILM FESTIVAL, odbywającego się 21 listopada 2019 w Kinie Kijów Centrum w Krakowie. Uczestnicy konkursu BikeBoard

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

Rozpoczyna się budowa nowych odcinków chodników w Ochotnicy Górnej i Dolnej

Rozpoczyna się budowa nowych odcinków chodników w Ochotnicy Górnej i Dolnej

W dniu 4 listopada br. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał protokół przekazania placu budowy przez Zarząd Dróg Powiatowych wykonawcy nowych odcinków chodników w Ochotnicy - firmie ZIBUD z Kamienicy. Przekazanie placu budowy związane jest

Umowa dotycząca remontu drogi gminnej w os. Forendówki w Ochotnicy Górnej podpisana

Umowa dotycząca remontu drogi gminnej w os. Forendówki w Ochotnicy Górnej podpisana

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał umowę dotyczącą remontu drogi gminnej 363923K Forendówki w Ochotnicy Górnej w km 0+142 – 0+640. Było to równocześnie przekazanie placu budowy wykonawcy. Na umowie podpis złożył także Zygmunt Ju

Podpisanie umowy dotyczącej remontu drogi gminnej Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej

Podpisanie umowy dotyczącej remontu drogi gminnej Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej

W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna została podpisana umowa dotycząca remontu drogi gminnej 363943K Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej w km 0+260 – 0+730. Było to równocześnie przekazanie placu budowy wykonawcy. Na umowie podpisy złożyli Wójt Gminy Ocho