Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Szanowni Państwo! Uczniowie Szkół Średnich! Od 1 lutego 2020 r. zostanie uruchomiona linia stała na trasie Ochotnica Górna – Łącko - Nowy Sącz. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tej linii o składanie deklaracji dot. godzin pr

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Bieganie zimą – sport dla każdego! Dyszka – Zadyszka, czyli bieg na 10 km w Gorcach to propozycja biegu zimowego skierowana do wszystkich aktywnych i gotowych podjąć wyzwanie! 22 lutego 2020 roku gościnna ziemia gorczańska po raz kolejny przywita zawodników zimowej edy

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Kapela Mali Ochotni z Ochotnicy Górnej wzięła udział w 10. jubileuszowym spotkaniu z okazji 75. rocznicy lądowania bombowca USAAF B17 ”Candie” na przedpolu Fortu 52 „Borek” w Krakowie – Borku Fałęckim oraz amerykańskiej ofensywy lotniczej przeciwko celom p

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że

Polski złoty ma 100 lat!

Polski złoty ma 100 lat!

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego w ramach zadania „Polski ZŁOTY ma sto lat!” Projekt od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Głównym celem realizacji zadan

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfun

Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że zgłoszono kandydat

Obwieszczenie Komisja Wyborcza  wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów  na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Obwieszczenie Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa Na podstawie § 33a ust. 10 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) w związku z niezgłoszeniem żadnego kandydata na członka Rady Sołecki

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna 2020 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna 2020 rok

Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 r., z dnia 15 marca 209 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) oraz Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2019 r. w sprawie: uch