Enklawa  aktywnego  wypoczynku  w  sercu  Gorców –  szlaki  turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna

Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców – szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna

Od października 2014 r. Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła realizację projektu pn. „Enklawa  aktywnego  wypoczynku  w  sercu  Gorców –  szlaki  turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna”.

Projekt objęty jest następującym zakresem zadań:
 

1. Projekt i budowa 4 szt. wież widokowych o wysokości ok. 20-30 m: Ochotnica Dolna – Gorc, Lubań, Ochotnica Górna – Magurki, Tylmanowa – Suchy Groń (Koziarz).


Estetyką wieże mają się odwoływać do drewnianych kościołów gotyckich w regionie. Narożniki wieży zostaną osłonięte ze względu na walory estetyczne tego rozwiązania, osłonę przed wiatrem oraz aby wyeliminować zagrożenie wypadnięcia.

 
Platforma widokowa wygodnie pomieści ok. 30 osób. Po wewnętrznej stronie, na całym jej obwodzie, przymocowany będzie pulpit, na którym, prócz innych informacji, narysowana ma być panorama otaczającego krajobrazu. Dla małych dzieci umieszczone zostaną w barierce otwory, przypominające otwory strzelnicze. Można przez nie będzie oglądać wszystko dookoła, a nie będą zbyt wąskie by przecisnąć przez nie głowę.
 
Dodatkowym elementem, stanowiącym wyposażenie wież widokowych, będą kamery internetowe umieszczone na szczytach wież, z których obraz, będzie na bieżąco przekazywany na stron internetową gminy.
 
  

2. Budowa 4 szt. zadaszonych altan widokowych, z elementami opisowymi panoramy: Ochotnica Dolna – Twarogi, Ochotnica Górna Studzionki, Przełęcz Knurowska, Tylmanowa – Tokarnia.


Wykonane zostaną zadaszone altany widokowe nawiązujące wyglądem do dawnych szałasów i kolib pasterskich.

Wyposażenie altan widokowych stanowić będą elementy wizualizacyjne obserwowanej panoramy:
•          pulpit z prezentacją w postaci graficznej (zdjęcie lub obraz panoramy z opisem)
•          umieszczony ponad pulpitem metalowy w profil horyzontu panoramy
Zadaniem altan widokowych, poprzez wykonanie ich w formie zadaszonej, będzie również możliwość zapewnienia schronienia w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych.
 

3. Wyznaczenie 3 szt. miejsc wykorzystywanych do kąpieli wzdłuż potoku Ochotnica: Ochotnica Dolna – Kamieniec, koło Gminnego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Ochotnica Górna – os. Posadowskie;

 
Planowane miejsca do kąpieli stanowić będą usystematyzowanie i poniekąd zalegalizowanie występującego zjawiska, związanego z kąpielami w nurcie potoku Ochotnica. Szczególnie istotne znaczenie będzie tu miało ”wyprowadzenie” miejsca wykorzystywanego do kąpieli poza koryto potoku i zlokalizowanie go na terenie stanowiącym własność gminną, a co za tym idzie, poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieli
 
4. Wytyczenie, oznakowanie, wykonanie zabezpieczeń i poprawa nawierzchni szlaków turystycznych rowerowych.;

 

Docelowo powstanie ok. 140 km oznakowanych szlaków rowerowych. Szlaki będą zróżnicowane pod względem trudności, od bardzo łatwych przeznaczonych do turystyki rodzinnej, do trudnych przebiegających grzbietami gór dla zaawansowanych rowerzystów. W ramach projektu zostanie wykonana lub poprawiona nawierzchnia dróg o długości ok. 38 km. Trasy będą oznakowane również po istniejących drogach asfaltowych o dł. ok. 58 km i istniejących, nie wymagających poprawy dróg żwirowych, o dł. ok. 34 km.


5. Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych narciarskich – turowych;

Szlaki narciarskie (turowe) zostaną oznakowane po utworzonych szlakach rowerowych.

 

6. Wykonanie odcinka pilotażowego Szlaku kultury wołoskiej o długości 19,1 km.

Zakres obejmuje wykonanie i umieszczenie tabliczek z oznaczeniem szlaku. Szlak będzie przebiegał głównie w okolicach Magurek. Poprowadzony zostanie z kilku następujących miejsc:
- z Ochotnicy Górnej – ujście potoku Jaszcze
- z os. Jaszcze wzdłuż istniejącej ścieżki przyrodniczej im. por. W Beimbringa.
- z os. Holina
- z os. Forendówki obok Kurnytowej Koliby.

 

7. Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu „Kłodne nad Dunajcem”

Zakres projektu obejmuje wykonanie tablic opisowych pulpitowych wraz z umieszczeniem ich w wybranych miejscach rezerwatu.
 
 
 
Całkowity planowany koszt projektu wynosi 3.457.863,80 zł, z czego dofinansowanie 2.166.344,75 zł. pozostała kwota tj. 1.291.519,05 zł stanowi wkład własny Gminy.

 Projekt ten będzie realizowany do października 2015 roku.