Badanie oferty turystycznej gminy

Badanie oferty turystycznej gminy

W dniu 2 czerwca br. na terenie naszej gminy odbędą się badania ankietowe dotyczące istniejącej oferty turystycznej. Badania zostaną przeprowadzone przez grupę studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem badań będzie zebranie szczegółowych informacji na temat oferty obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz  wszelkich innych usług i atrakcji, z których może korzystać turysta odwiedzający gminę.

Zgromadzone i opracowane graficznie materiały zostaną przekazane gminie i będą mogły być wykorzystywane w działalności promocyjnej. Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w badaniu i do zamieszczenia informacji o Państwa ofercie w przygotowywanej przez studentów bazie danych. 

Badania zostaną przeprowadzone pod kierunkiem dr Bernadetty Zawilińskiej, do której można kierować szczegółowe pytania (zawilinb@uek.krakow.pl).