Pierwszy w Polsce, pilotażowy program dotyczący energii odnawialnej

Pierwszy w Polsce, pilotażowy program dotyczący energii odnawialnej

W dniu 15.07.2016 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia tzw. "Klastra energii" obejmującego teren Gminy Ochotnica Dolna.

Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego na spotkanie przybyli przedstawiciele Krakowskiej AGH: dr hab. inż. Andrzej Bień (prof. n. AGH), dr inż. Andrzej Firlit, mgr inż. Edmund Ciesielka oraz Członek Zarządu Firmy TermoControl Sp. z o.o. z Opola zajmującej się produkcją energii z biogazu, Pan Andrzej Jurkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.

Zaproszeni goście, przedstawili założenia pilotażowego programu dotyczącego utworzenia Klastra energii elektrycznej, opartego na zintegrowaniu różnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Ochotnica Dolna, jak również na terenie regionu (powiaty: podhalański i tatrzański).

Powyższe działania mają charakter innowacyjny i są pierwszym tego typu projektem w skali kraju.

Efektem realizacji programu ma być obniżenie kosztów związanych ze zużyciem elektrycznej zarówno dla obiektów Gminy jak również dla poszczególnych mieszkańców.

Program zakłada m.in. wykorzystanie istniejących instalacji fotowoltaicznych, zamontowanych na oczyszczalni ścieków i szkole w Tylmanowej oraz instalacji wybudowanych na domach prywatnych, a także budowę nowych źródeł energii w postaci biogazowni wykorzystującej jako paliwo odpady z oczyszczalni ścieków i nowych instalacji planowanych do realizacji na terenie gminy.

Władze Gminy i pomysłodawcy programu mają nadzieją na uzyskanie dofinansowania programu ze środków pochodzenia krajowego i środków UG.

Należy zaznaczyć, że nasza Gmina została włączona do realizacji pilotażowego programu z uwagi na znaczne zaawansowanie w realizację zadań związanych z ochroną środowiska i wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych

 

Wójt Gminy

Stanisław Jurkowski

GALERIA