Kolejne spotkanie dotyczące

Kolejne spotkanie dotyczące "Klastra energii"

W dniu 26.07.2016 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się kolejne spotkanie dotyczące utworzenia tzw. "Klastra energii" obejmującego teren Gminy Ochotnica Dolna.

W spotkaniu zainicjowanym przez Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego uczestniczyli przedstawiciele Krakowskiej AGH: dr hab. inż. Andrzej Bień (prof. n. AGH), mgr inż. Edmund Ciesielka. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy oraz przedstawiciele referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Omawiano współpracę pomiędzy uczelnią a gminą dotyczącą Klastra energii elektrycznej. Dodatkowo uzgodniono także możliwość wykorzystania instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie gminy do celów naukowych i badawczych. Uzgodniono, że gmina i AGH będą współpracować w pozyskaniu środków na rozbudowę i unowocześnienie instalacji fotowoltaicznych.