Wójt Gminy dziękuje w Warszawie

Wójt Gminy dziękuje w Warszawie

W dniu 21 września br Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski spotkał się z Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Panem Arturem Michalskim.

Spotkanie miało na celu omówienie warunków udzielenia dotacji i pożyczki dla Gminy Ochotnica Dolna na realizację zadania „Budowa 600 - mikroinstalacji fotowoltaicznych na 600-lecie Ochotnicy”.

Wójt Gminy w imieniu mieszkańców gminy i swoim własnym wyraził podziękowanie za pomoc w dofinansowaniu i uruchomieniu projektu.