Podziękowanie Wójta Gminy w związku z uroczystością jubileuszu 680-lecia Tylmanowej

Podziękowanie Wójta Gminy w związku z uroczystością jubileuszu 680-lecia Tylmanowej

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie pracowali nad organizacją obchodów 680-lecia Tylmanowej, poświęcając na to mnóstwo swojego czasu i energii.

Dziękuję:

 • wszystkim przybyłym gościom poczynając od Pana Jana Hamerskiego Senatora RP,
 • Posłom, Staroście Nowotarskiemu, Burmistrzom i Wójtom zaprzyjaźnionych gmin, za obecność i przesłane listy gratulacyjne,
 • Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z Radnymi Gminy oraz Sołtysom Sołectw Tylmanowa, Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna,
 • Proboszczom naszych parafii oraz pozostałym księżom i siostrom zakonnym,
 • Dr Przemysławowi Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 • Panu Ludwikowi Młynarczykowi rodakowi z Tylmanowej wraz z zespołem, którzy swoim występem uświetnili uroczystość,
 • Orkiestrze Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej na czele z kapelmistrzem p. Piotrem Matusiewiczem,
 • Chórowi Parafialnemu „Misericordia” z Tylmanowej,
 • Ochotniczym Strażom Pożarnym z Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej,
 • Pocztowi sztandarowemu Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce,
 • Pocztom sztandarowym: Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej, Ochotniczych Straży Pożarnych z Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej, Koła Łowieckiego „Cietrzew” z Ochotnicy Dolnej,  
 • szkolnym pocztom sztandarowym z terenu Gminy, które zawsze tak licznie uczestniczą w każdych uroczystościach, 
 • Członkom Zespołu Regionalnego i Związku Podhalan z Tylmanowej za przygotowanie inscenizacji pn. „Cepiny”,
 • uczniom  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego  w Tylmanowej i Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej,
 • Klubowi Rowerowo-Motocyklowemu z Tylmanowej,
 • Arturowi Topolskiemu – absolwentowi Gimnazjum Nr 1 z Tylmanowej,
 • Członkom Zespołu HALNI z Ochotnicy Górnej,
 • Komitetowi organizacyjnemu oraz wszystkim pracownikom gminy i jednostek organizacyjnych z terenu gminy
 • patronom medialnym: TVPodhale, Tygodnik Podhalański, Pieninyinfo.pl,  Podhale24.pl, Pieniny24.pl, Małopolskaonline.pl, Góral.info.pl, Znaddunajca.pl

Przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie uczestniczyli  w  najważniejszym  wydarzeniu  dotyczącym  wsi  Tylmanowa w 2016 roku.

Jest mi niezmiernie miło, że swoim zaangażowaniem w obchody tej uroczystości uszanowaliście historię, dumę i honor Tylmanowej dając dobry przykład młodszym pokoleniom.

 

                                                                                   Wójt Gminy Ochotnica Dolna

                                                                      Stanisław Jurkowski