Szanowni mieszkańcy Sołectwa Ochotnica Górna

Szanowni mieszkańcy Sołectwa Ochotnica Górna

W dniach od 23 stycznia br. Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna Pan Wiesław Maciąga uda się do właścicieli działek pod planowany wyciąg narciarski w rejonie „Runka”.

Zwracam się z prośbą do właścicieli działek w rejonie „Runka” o  przystąpienie do nowopowstającej spółki poprzez wydzierżawienie swoich działek pod planowaną stację narciarską lub wniesienia tego terenu jako udziału w spółce.

To jedyna możliwość, aby sprawnie spółka mogła rozpocząć prace planistyczne. Spróbujmy wspólnie zrobić coś dla nas.

Tylko razem możemy osiągnąć sukces, czas na działania … .

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w w/w temacie proszę o kontakt do Urzędu Gminy do Wydziału Infrastruktury i Budownictwa pok. nr 101, nr tel. 18262 09 32.

 

Z poważaniem

    Stanisław JURKOWSKI

Wójt Gminy Ochotnica Dolna