Zawiadomienie o 36 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 36 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 36 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy na dzień 24 marca 2017 roku (piątek) na godzinę 8.00, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad).

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie merytorycznym pracy Komisji.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji 
Leszek Wiatr