Wójt na spotkaniu dotyczącym jakości powietrza

Wójt na spotkaniu dotyczącym jakości powietrza

W czwartek 16 marca br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panem Franciszkiem Ziemiankiem Przewodniczącym Rady Gminy wzięli udział w Rabce Zdroju w posiedzeniu wyjazdowym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które poświęcone było przede wszystkim ochronie powietrza ze szczególnym uwzględnieniem terenu uzdrowisk.

W spotkaniu, któremu przewodniczyła Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP, wzięli udział także Pan Artur Michalski Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska, władze lokalnych samorządów, przedstawiciele organizacji zajmujących się środowiskiem oraz przedstawiciele Krakowskiego i Polskiego Alarmu Smogowego.

Parlamentarzyści spędzili na Podhalu dwa dni. W pierwszym dniu oglądali Geotermię Podhalańską, w drugim dyskutowali o ochronie środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych oraz o badaniach powietrza prowadzonych na terenie uzdrowisk i ich wynikach.

O finansowaniu i wsparciu jakie rząd udziela beneficjentom przez swoje agendy, w tym przez NFOŚiGW mówił Artur Michalski wiceprezes NFOŚiGW.

- Jesteśmy jedną z gmin, które korzystają z pomocy finansowej NFOŚiGW przy realizacji projektu 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych, które aktualnie montowane są na dachach budynków mieszkalnych naszych mieszkańców. Ten projekt niejednokrotnie podawany był jako przykład działań proekologicznych gminy, podczas różnego rodzaju spotkań, konferencji dotyczących jakości powietrza w Małopolsce – podkreśla Wójt Stanisław Jurkowski.

Gmina Ochotnica Dolna prowadzi także zaawansowane działania mające na celu rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, troskę o środowisko naturalne, obniżenie kosztów energii i poprawę bytu mieszkańców. Te działania odzwierciedlenie mają w udziale Gminy w pierwszym tego typu w Polsce, pilotażowym programie w ramach Klastra „Zielone Podhale”, który ma zostać dofinansowany ze środków Ministerstwa Energii.

 - Nasza gmina jest najczęściej wskazywaną gminą ekologiczną na Podhalu. Mam tu na myśli nasze działania związane z wymianą pieców na kotły wyższej generacji, starania w ramach Klastra o powstanie małych elektrowni wodnych na potokach na terenie Gminy, wykorzystaniu biomasy z zakładów z terenu Gminy (zrębów z wycinek, pozostałości z produkcji tartacznej - trocin, itp., wykorzystaniu energii z ciepła ziemi (pompy ciepła), a także starania o wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków na specjalnie dostosowanej ulgowej taryfie – mówi Wójt.

Podczas dyskusji pojawiły się apele o systemowe rozwiązania walki ze smogiem, padały propozycje m.in. inwestycji geotermalnych, zachęt ekonomicznych dla mieszkańców, wprowadzenia specjalnych taryf za ogrzewanie gazem czy też dostosowanie prawa w taki sposób, żeby gminy mogły oferować swoim mieszkańcom konkretne propozycje rozwiązań.

 

Zdjęcia Anna Borkowska,

Oprac. na podstawie mat. prasowych

GALERIA