III Gminna Akcja Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

III Gminna Akcja Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

Zaproszenie Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna do wzięcia udziału w trzeciej edycji sprzątania brzegów rzek i potoków zachęciło miejscowe szkoły, sołtysów, radnych, księży, siostry zakonne, druhów z OSP, pracowników urzędu, stowarzyszenia, sportowców klubu KS "Gorc Ochotnica" oraz mieszkańców z terenu gminy do podjęcia aktywnych działań w zakresie ochrony środowiska.

W akcję sprzątania w Tylmanowej włączyli się także miłośnicy Dunajca tj. członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego okręg Nowy Sącz oraz Członkowie Klubu Przyjaciół Dunajca, a na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy Górnej członkowie Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”.

Dla uczestników akcji z budżetu gminy zostały zapewnione worki, rękawiczki oraz wywóz zebranych odpadów. Zbierający otrzymali także kanapki i wodę. W tym roku łącznie zebrano ponad 4 tony śmieci, były to głownie puszki, butelki plastikowe, torebki jednorazowe, opony.

- Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna z roku na rok coraz liczniej wyrażają swoje zadowolenie z podejmowanych przez Gminę inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Wspólne działania przynoszą przecież najlepsze efekty. Troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy, ma zachęcać ludzi do wypracowania zmian w swoim życiu codziennym, ma wpływać na estetykę naszego otoczenia, ale także na jakość naszego życia – podkreśla Wójt Gminy.

Wójt składa serdeczne podziękowania Wszystkim Uczestnikom, szczególnym Dyrektorom, Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży Szkolnej ze wszystkich miejscowych szkół, a także Mieszkańcom, Organizacjom Pozarządowym, członkom PZW okręg w Nowym Sączu i członkom Klubu Przyjaciół Dunajca za czynne włączenie się w akcję sprzątania Gminy. Podziękowania kieruje także do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej za sprawne zebranie i wywiezienie śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tylmanowej.

Oprac. MW, Zdjęcia: Lucyna Kozub, Bożena Kuziel, Magdalena Wojtarowicz

GALERIA