Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 46

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 46

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 46

Nazwa biura

 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

 Intensywne opady śniegu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 18.04.2017 do godz. 21:00 dnia 19.04.2017

Przebieg

W dalszym ciągu prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 25 cm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Wydłużenie czasu występowania zjawiska.

Dyżurny

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 21:44 dnia 18.04.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 malopolskie. poludniowy od 22:00/18.04 do 21:00/19.04.2017 przyrost pokrywy lokalnie do 25 cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej  z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.