Ostrzeżenie meteorologicznego nr 48

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 48

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 48

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 19.04.2017 do godz. 07:00 dnia 20.04.2017

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -4°C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 11:47 dnia 19.04.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 malopolskie od 22:00/19.04 do 07:00/20.04.2017 temp.min. -3 st., przy gruncie -4 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.