Zawiadomienie o 56 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zawiadomienie o 56 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 408 z dnia 1 grudnia 2003 roku z późn. zm.) zwołuję 56 posiedzenie Komisji na dzień 27 kwiecień 2017 roku (czwartek) na godzinę 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zapoznanie się z projektami inwestycyjnymi w Gminie na 2017 rok,
  5. Omówienie spraw dotyczących:
  • fotowoltaiki,
  • planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy,
  • kanalizacji sanitarnej
  1. Dyskusja, wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.