Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Ostrzeżenie meteorologicznego nr 49

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Przymrozki/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017

Przebieg

Prognozuje się temperatury od –3°C do –1°C, przy gruncie do –5°C, a w rejonach podgórskich od –5°C do –2°C, przy gruncie lokalnie do –7°C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak

Dyżurny

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 11:48 dnia 20.04.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 malopolskie od 20:00/20.04 do 08:00/21.04.2017 temp. min. od –5 st. do –1 st., przy gruncie do –7 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.