Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Wójt Gminy informuje, że w dniu 19 kwietnia br. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia progów zwalniających, montażu znaku ograniczenia prędkości w rejonie osiedla Brysiówka oraz zmianie oznakowania poziomego w rejonie Kościoła w m. Ochotnicy Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu oraz Wójt Gminy wraz z pracownikami urzędu gminy.

Ustalono, że w przedmiotowej sprawie Zarząd Dróg Powiatowych podejmie stosowne działania celem poprawy bezpieczeństwa.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski