Radny Runger przeciwny przekształceniom działek na tereny budowlane

Radny Runger przeciwny przekształceniom działek na tereny budowlane

Podczas ostatniego posiedzenia Członkowie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Ochotnica Dolna zajęli się m.in. tematem przekształcenia działek na terenie Gminy.

Radny Andrzej Runger stanowczo podkreślał, że nie godzi się na włączenie do terenów budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, działek większych niż 10 arów.

- Dlaczego mam się godzić na przekształcenie działek kilkuhektarowych? – pytał retorycznie radny Runger.

Odosobniony głos radnego nie może wpływać na ograniczenia rozwoju gminy, która postrzegana jest jako gmina prorozwojowa, otwarta na potrzeby mieszkańców, a wręcz zabiegająca o pozyskanie inwestorów z zewnątrz. Idąc tokiem rozumowania radnego Rungera niemożliwe byłoby powstanie nowych dużych inwestycji, czy chociażby wybudowanie planowanego wyciągu narciarskiego.

Pozostali radni uczestniczący w posiedzeniu komisji byli zdecydowanie przeciwni tego typu ograniczeniom.

Oprac. MW