Zawiadomienie o 39  posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 39 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 39  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy na dzień 20 czerwca 2017 roku (wtorek) na godzinę 13.00, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (sala obrad).

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia.   
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Opiniowanie projektów uchwał  przewidzianych w porządku obrad sesji XXXVI/17.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Leszek Wiatr