Wyposażeni w sprzęt nagłaśniający

Wyposażeni w sprzęt nagłaśniający

W piątek 14 lipca Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panią Elżbietą Polczyk Zastępcą Wójta i Panem Andrzejem Sikorą Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy przekazali na ręce Pani Lucyny Rusnak – pracownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej i jednego z członków Zespołu Halni Pana Piotra Jurkowskiego kolejny element sprzętu nagłaśniającego. Zespół Halni działa przy WOK w Ochotnicy Górnej.


To kolejna pomoc ze strony Wójta, wcześniej w marcu elementy sprzętu nagłaśniającego na kwotę około 4 tys. zł trafiły już w ręce młodych muzyków. Wójt Ochotnicy zauważa wzrost uczestnictwa młodych ludzi w kulturze na terenie gminy.

- Dzięki takim właśnie inicjatywom obserwuje się rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Gminy, jest to także doskonały przykład i motywacja dla innych młodych ludzi, aby rozwijali swoje pasje i umiejętności muzyczne – mówi Wójt.


Oprac. MW

 

GALERIA