Gaz dla Gminy Ochotnica Dolna – gazociąg źródłowy w Tylmanowej

Gaz dla Gminy Ochotnica Dolna – gazociąg źródłowy w Tylmanowej

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim. Będą to Gmina Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Miasto i Gmina Szczawnica oraz Słopnice, Kamienica i Łącko. Tym samym Gmina Ochotnica Dolna obok działań związanych z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych zaproponuje swoim mieszkańcom kolejne ekologiczne rozwiązanie.

Podczas dzisiejszej konferencji poświęconej tej kwestii, która odbyła się w szczawnickim Dworku Gościnnym udział wzięli Piotr Naimski - pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG, Jarosław Wróbel prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, Bogusław Marzec główny ekonomista PGNiG oraz Władysław Ziomek dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie i gospodarz Szczawnicy burmistrz Grzegorz Niezgoda.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna na czele z Panem Stanisławem Jurkowskim Wójtem Gminy, Panią Elżbietą Polczyk Zastępcą Wójta, Panią Agnieszką Zabrzewską Skarbnik Gminy oraz Panem Franciszkiem Ziemiankiem Przewodniczącym Rady Gminy i Panem Władysławem Brzeźnym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Gminy.

Przybyłych gości witał burmistrz uzdrowiska i dziękował wszystkim tym osobom, które na przestrzeni ostatnich lat zaangażowane były w organizację spotkań mających doprowadzić gaz do Szczawnicy.

Minister Piotr Naimski podczas swojego wystąpienia podkreślił, że obecne działania Polskiej Spółki Gazownictwa  mają pełne poparcie Rządu RP, a działania Spółki to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia.

Z kolei Radosław Bartosik zaznaczył, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami.

- Cieszę się niezmiernie, że moja gmina Ochotnica Dolna współuczestniczy w projekcie i będzie mogła korzystać z tego dobrodziejstwa – mówił Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski i pytał czy biegnąca linia gazociągu przez Tylmanową będzie miała tam rozdzielnie, rozgałęzienie które poprowadzi gaz w głąb Ochotnicy.

Zapewnienie o gazie dla Ochotnicy złożył prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel mówiąc: - Po to budujemy gazociąg, by był on gazociągiem źródłowym dla tych wszystkich miejscowości. Wszędzie tam, gdzie będzie efektywność do dostarczenia paliwa gazowego z punktu widzenia zagęszczenia odbiorów, oczywiście ten gaz będziemy tam dostarczać, bo to koronne zadanie zakładu gazowniczego oddziału z Krakowa dla województwa małopolskiego.

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych wraz z kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku.

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu.

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie nowosądeckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinansowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.

Pieniądze będą pochodzić z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz samorządowcy z gmin objętych projektem.

Oprac. i zdjecia MW

GALERIA