Informacja dotycząca przeglądu gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Estetyczna Zagroda 2017 r.”

Informacja dotycząca przeglądu gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Estetyczna Zagroda 2017 r.”

Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy informuje, że w dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00 - 16.00 dokona przeglądu gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Estetyczna Zagroda 2017 r.”

Przewodniczący Komisji
       /-/ Jan Franczyk