Zawiadomienie o 60 posiedzeniu (wyjazdowym) Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zawiadomienie o 60 posiedzeniu (wyjazdowym) Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 60 posiedzenie (wyjazdowe) Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy na dzień 26 lipca 2017 r. (środa) na godz. 11.00, które rozpocznie się w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.

Proponowany porządek:
1.    Otwarcie posiedzenia.   
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4.    Przegląd gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Estetyczna Zagroda 2017” (wyjazd
w teren).
5.    Dyskusja i wolne wnioski.
6.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Jan Franczyk