Alkoholu podczas uczczenia pamieci ofiar Holokaustu i Krwawej Wigilii nie będzie!

Alkoholu podczas uczczenia pamieci ofiar Holokaustu i Krwawej Wigilii nie będzie!

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi możliwości sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie organizowanego przez Fundację Wolna Republika Ochotnicka festiwalu w dniu 12 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski informuje, że w dniu 9 sierpnia br. wydał w tej sprawie decyzję odmowną.

Od wielu miesięcy organizatorzy festiwalu informowali, że impreza miała mieć charakter niekomercyjny i będzie w jej trakcie obowiązywał całkowity zakaz spożywania alkoholu.

W dniu 27 lipca br. władze Fundacji Wolna Republika Ochotnicka zmieniły zdanie i wniosły o wydanie zgody na sprzedaż alkoholu podczas w/w imprezy. W ślad za tym pismem, w dniu 3 sierpnia br. siostrzeniec prezesa zarządu fundacji Pana Tadeusza Królczyka złożył wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprezy. Zadać należy pytanie - czyżby fundacja zmieniła zdanie jedynie dla siostrzeńca Pana Królczyka?

Uzasadniając odmowną decyzję Wójt Gminy Ochotnica Dolna wskazał: „Zgodnie z art. 181 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia , do których nie stosuje się przepisów art.18 ust.3a,ust.4,ust.5 pkt.5,ust.6,ust.7 pkt 4 i 6 oraz ust.9-14.

W przedmiotowej sprawie dopuszczenie przez władze publiczne, a taką jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna do sprzedaży i spożywania alkoholu w trakcie w/w imprezy naruszałoby normy moralności publicznej i stanowiłoby wręcz obrazę dla ofiar, których pamięć Fundacja ma zamiar uczcić.

Polski porządek prawny, normy społeczne i obyczajowe nakazują obywatelom Rzeczpospolitej z szacunkiem odnosić się do ofiary poniesionej przez Rzeczpospolitą Polską i jej obywateli w trakcie walki z okupantami w czasie II wojny światowej. Mieszkańcy gminy Ochotnica Dolna również zostali okrutnie potraktowani przez niemieckich oprawców, a pamięć o tych wydarzeniach, które przecież dotknęły członków wielu ochotnickich rodzin jest ciągle w naszej społeczności żywa.  Niedopuszczalnym jest, żeby planowane przez Fundację „uczczenie pamięci ofiar Holokaustu i Krwawej Wigilii miało się odbywać w towarzystwie alkoholu. W mojej ocenie władzom Fundacji, które poparły wniosek przedsiębiorcy dotyczący możliwości sprzedaży piwa zabrakło elementarnej świadomości historycznej, nie mówiąc o szacunku dla ofiar. Władze publiczne tego rodzaju działań nie mogą aprobować, a są wręcz zobowiązane, aby nim stanowczo przeciwdziałać”.

O tej sprawie zostały także poinformowane osoby, które wcześniej wyraziły zgodę na objęcie honorowym patronatem Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka.

Oprac. MW