Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Górna

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Górna

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Górna odbędzie się w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej

Porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie oraz stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ochotnica Górna.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2018 w kwocie 42 446,40 zł.
  4. Wybory uzupełniające członków do Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna w okręgach: I, II, VII.
  5. Dyskusja i wolne wnioski.
  6. Zakończenie Zebrania.

Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna
Wiesław Maciąga