Kolejny etap prac na Potoku Klępowskim w Tylmanowej jeszcze w tym roku

Kolejny etap prac na Potoku Klępowskim w Tylmanowej jeszcze w tym roku

Oczekiwana od wielu lat inwestycja w potoku Klępowskim w m. Tylmanowa nabiera realnych kształtów. W dniu 5 września  odbyła się wizyta robocza na Potoku Klępowskim, w której wzięli udział: Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, radna sołecka Pani Stanisława Ligas oraz przedstawiciele RZGW z Krakowa i Nowego Targu oraz potencjalni wykonawcy w/w inwestycji.

Potok Klępowski wielokrotnie stanowił zagrożenie i powodował straty powodziowe, dlatego priorytetem dla Wójta Gminy i radnych była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tego osiedla. Wielokrotne zabiegi Pan Wójta Stanisława Jurkowskiego, radnego Rady Gminy Jerzego Udzieli i Pani Stanisławy Ligas – radnej sołeckiej spowodowały, że RZGW w Krakowie ogłosił przetarg na wykonanie umocnień koryta potoku Klępowskiego w km 0+533,5 – 0+164, które obejmują zabudowę koryta obustronnymi murami oporowymi z okładziną kamienną na długości 369,5 m stabilizowanymi żelbetowymi poprzeczkami zlokalizowanymi co 3,0 m w dnie potoku. Planowane zakończenie robót to 15.12.2017r.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku został wykonany pierwszy etap regulacji Potoku Klępowskiego, którego efektem jest budowa zapory przeciwrumoszowej w górnym biegu potoku.