Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie – subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak

Dyżurny

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 14:38 dnia 11.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie. poludniowy od 03:00/12.09 do 21:00/12.09.2017 opady lokalnie 35 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz w dzień 12.09, opady lokalnie 35 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.