Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:72

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:72

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:72

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Województwo małopolskie- zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.09.2017

Przebieg

 W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Karolina Wolanin

Godzina i data wydania

12.09.2017 - godz. 09:04

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (malopolskie) od 09:04/12.09.do 06:00/13.09.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej  z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.