Ogłoszenie w sprawie projektu

Ogłoszenie w sprawie projektu "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna"

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że zgodnie z ustawą o lasach wykłada do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 02.10.2017r. do 02.12.2017r. projekty  "Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna" przekazanych przez Starostę Powiatu Nowotarskiego.

Dokumentacja  jest do wglądu w Urzędzie Gminy, piętro II. pok. nr 207 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Ochotnica Dolna, dnia 2.10.2017r.