Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od  dnia 26 września 2017 roku do dnia 4 października 2017 roku do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2017 roku pn; Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu "Pomoc dla młodych rowerzystów" oferty złożonej w dniu 21 września 2017 roku, przez Stowarzyszenie Motocyklowy Klub Sportowy TRIAL Ochotnica z siedzibą 34 - 453 Ochotnica Górna os. Białówka 331 , która została zamieszczona na BIP Gminy  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i na stronie internetowej Gminy.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski