Sygnalizacja punktów granicznych

Sygnalizacja punktów granicznych

W związku z planowanym wykonaniem zdjęć lotniczych do celów modernizacji ewidencji gruntów prosi się mieszkańców wsi Ochotnica Dolna o sygnalizację punktów granicznych działek poprzez białe znaczniki do dnia 14 października 2017 roku.