Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna o zakończeniu konsultacji

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna o zakończeniu konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2017  Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia  konsultacji projektu  "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2018 rok " zwanego dalej projektem programu".

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został  zamieszczony w dniach od  21 września 2017 r. do 11 października 2017 roku na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.  W toku konsultacji, do   projektu "Programu  współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"  nie zgłoszono uwag.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski