Nowe instalacje fotowoltaiczne

Nowe instalacje fotowoltaiczne

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami fotowoltaicznymi Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnego przedsięwzięcia pn.: "Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii elektrycznej" w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Dzięki złożonemu przez Wójta Gminy wnioskowi można będzie uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o zróżnicowanej mocy. Moc instalacji uzależniona będzie od analizy energetycznej wykonanej przez wykalifikowaną firmę. Koszt instalacji zależeć będzie od dobranej mocy.  

Dofinansowanie instalacji wynosi 60% jej wartości pozostałe 40% pokrywa mieszkaniec.

Analizy energetyczne rozpoczą sie od poniedziałku tj. 6.11.2017 r., koszt analizy wynosi 100 zł od budynku. Informujemy że kwotę tą, po podpisaniu umowy, należy wpłacać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom sporządzającym audyty.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 18 2620932, lub osobiście w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej pok. nr 101.