Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 6089/33 o powierzchni 0,0066 ha położoną w Ochotnicy Dolnej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.