Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 125

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 125

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 125

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/2

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 00:00 dnia 30.11.2017 do godz. 24:00 dnia 30.11.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 30 cm. Największe opady prognozowane są w czwartek nad ranem i w dzień.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 14:28 dnia 29.11.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 malopolskie.poludniowy od 00:00/30.11 do 24:00/30.11.2017 przyrost pokrywy o 25 cm do 30 cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.