Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna  o wynikach  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

L.p.

               Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną  - Koło w Szczawnicy
34 - 450 Krościenko
ul. Trzech Koron 1

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych.

37 000 zł

 

Wójt Gminy
Stanisław  Jurkowski