Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Informacja Wójta Gminy o wykazie działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości obejmujące działki ew. nr  5217/5, 16248/25, 9002//7 położone w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.