Firma „Empol” przeprasza

Firma „Empol” przeprasza

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w trybie natychmiastowym zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy „EMPOL”, tj. Kierownikiem ds. Transportu Panem Dariuszem Ciesielskim oraz Zastępcą Kierownika Panem Pawłem Kaput.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna przedstawił szereg przypadków, gdzie firma „EMPOL” nie odebrała w terminie odpadów, co w znacznym stopniu wpłynęło negatywnie na samopoczucie mieszkańców oraz zakłóciło wiarygodność firmy „EMPOL”, która jest odpowiedzialna za terminowy i skuteczny odbiór odpadów.

Przedstawiciele firmy wyjaśnili, iż w ostatnim czasie część taboru jest na etapie modernizacji i naprawy. Zapewnili jednocześnie, że wszystkie odpady będą odebrane w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, za co z góry serdecznie przepraszają.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyraził ubolewanie i przyjął zapewnienie, że takie sytuacje więcej nie będą miały miejsca, a o ile miałyby wystąpić, to firma „EMPOL” będzie o tym fakcie wcześniej informować mieszkańców.

 

Oprac. J.P.

GALERIA