Informacja w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Informacja w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że Zarządzeniem Nr  6/2018 z dnia 2 lutego  2018 r. powołał Komisję  Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna w zakresie "przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem" - poprzez prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, w składzie :

  1. Maria Łojas- Jurkowska - przedstawiciel Wójta Gminy,
  2. Lucyna Kozub - przedstawiciel  Wójta Gminy,
  3. Maria Urbaniak - przedstawiciel  Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski